Devam Eden Soruşturma Nedeniyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Bekçi Adayı Hakkında Verilen İptal Kararı

Devam Eden Soruşturma Nedeniyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan  Bekçi Adayı Hakkında Verilen  İptal Kararı

Devam Eden Soruşturma Nedeniyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan  Bekçi Adayı Hakkında Verilen  İptal Kararı

Davacı hakkında trafik güvenliğini tehlikeye atma suçundan dolayı şüpheli sıfatıyla yürütülen herhangi bir soruşturma veya kovuşturmanın bulunmadığı anlaşıldığından bu hususun davacının güvenlik soruşturmasının olumsuz olmasına dayanak olarak gösterilemeyeceği gibi, bilinçli taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma suçuna ilişkin olarak da taraflar arasında uzlaşma sağlandığı, bu haliyle davacı hakkında söz konusu bilinçli taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma eyleminden dolayı henüz kamu davasının dahi açılmadığı ve/veya hakkında verilmiş kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı bulunmadığından söz konusu soruşturmanın dava konusu işleme esas alınmasının suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar kimsenin suçlu sayılamayacağı Anayasal güvenceye aykırı olacağı gibi söz konusu soruşturmanın niteliği itibariyle davacının güvenlik soruşturmasının olumsuz olarak değerlendirilmesini gerektirecek bir yön bulunmmamaktadır.
Bu durumda, Mahkemece güvenlik soruşturmasının olumsuz olduğu gerekçesiyle davacının Çarşı ve Mahalle Bekçiliği adaylığının sonlandırılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Güvenlik Soruşturması  Olumsuz Çıkanlar Hakkında Emsal Kararlar

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması ile İlgili Makaleler

 

Avukata Sor!


Kategoriler

Diğer Başlıklar

Uzman Jandarmaların Astsubaylığa Geçiş İşlemlerinde Yaşadığı Sorunlar ve Konuyla İlgili Yürütmenin Durdurulması Kararları

Uzman Jandarmaların Astsubaylığa Geçiş İşlemlerinde Yaşadığı SorunlarJandarma Genel Komutanlığında görevli Uzman

14-05-2020

Mahkeme Kararı ile Eğitime Dönen Astsubay Adayına Yeniden Sağlık Raporu Aldırılması İşlemi Hakkında Emsal Karar

Mahkeme Kararı ile Eğitime Dönen Astsubay Adayına Yeniden Sağlık Raporu Aldırılması

16-01-2020

MALULLÜK

MALULLÜK5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu yürürlüğe girene

14-04-2020