SUBAY TEMEL EĞİTİMİNDEN BAŞARISIZ OLDUĞU GEREKÇESİYLE İLİŞİĞİ KESİLEN MUVAZZAF SUBAY ADAYI HAKKINDA EMSAL KARAR

 SUBAY TEMEL EĞİTİMİNDEN BAŞARISIZ OLDUĞU GEREKÇESİYLE İLİŞİĞİ KESİLEN MUVAZZAF SUBAY ADAYI HAKKINDA EMSAL KARAR

 SUBAY TEMEL EĞİTİMİNDEN BAŞARISIZ OLDUĞU GEREKÇESİYLE İLİŞİĞİ KESİLEN MUVAZZAF SUBAY ADAYI HAKKINDA EMSAL KARAR

Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığında, Muvazzaf subay adayı olarak eğitim görmekteyken Blok 1 Beden Eğitimi ve Spor Blok Dersinden engel/bütünleme sınavları sonrasında subay temel eğitiminden başarısız olduğu gerekçesiyle  adaylığının sonlandırılarak davacının kurstan ilişiğinin kesilmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle idare mahkemesinde iptal davası açılmıştır.

Yapılan yargılama sonucunda;

"...Yönergesinde sağlık nedeniyle başarısız olanların sadece katıldıkları dönem kursunu kaybedeceği, ancak bu durumda sağlık mazereti olanların ilişiklerinin kesilemeyeceği, sağlık nedeniyle kurs kaybedenlerin müteakip kursa katılmaları sağlanacağının açıkça düzenlenmesi karşısında, davacının 28.08.2020 tarihinde meydana gelen sağlık mazereti nedeniyle uygulanması gereken Yönerge hükmü gözetilmeksizin normal sınav takvimine göre devam eden sınavlara ve bütünleme sınavlarına katılmak zorunda bırakılarak genel hükümler uyarınca eğitim-öğretim süresi içerisinde, başarısız olduğu herhangi bir ders/blok dersin bütünleme sınavından geçer not (60) alamadığı gerekçesiyle ilişiğinin kesilmesi yoluna gidilerek tesis edildiği anlaşılan dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.Kaldı ki davalı idarece söz konusu sağlık probleminin, davacının istirahat etmesini gerektirecek ciddi bir rahatsızlık olmaması nedeniyla istirahat raporu dahi düzenlenmediği ve sağlık mazereti kapsamında değerlendirilemeyeceği öne sürülmekteyse de davacıda meydana gelen sağlık sorunu üzerine kaldırıldığı hastanede yapılan teşhis ve tedavisi kapsamında 2 haftalık tedavisinin planlandığı ve davacının başarısız sayılmasına neden olan uygulamalı sınavların da bu tedavi sürecinde gerçekleştirildiği gözetildiğinde, sırf istirahat raporu düzenlenmemiş olmasının davacının sağlık mazeretinin bulunmadığı anlamına gelmeyeceği açık olup bu iddia yerinde görülmemiştir." gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Avukata Sor!


Kategoriler

Diğer Başlıklar

ATAMANIN İPTALİ DAVASI VE ATAMA İŞLEMİ İLE İLGİLİ EMSAL KARARLAR

ATAMA İŞLEMLERİNDE SIKLIKLA GÖRÜLEN HUKUKA AYKIRILIKLAR, ATAMANIN İPTALİ DAVASI VE ATAMANIN

27-03-2022