Güvenlik Soruşturması Nedeniyle İlişiği Kesilip Mahkeme Kararı İle Dönen Kişilere Yeniden Sağlık Raporu Aldırılması İşlemi

Güvenlik Soruşturması Nedeniyle İlişiği Kesilip Mahkeme Kararı İle Dönen Kişilere Yeniden Sağlık Raporu Aldırılması İşlemi

Güvenlik Soruşturması Nedeniyle İlişiği Kesilip Mahkeme Kararı İle Dönen Kişilere Yeniden Sağlık Raporu Aldırılması İşlemi


          MSY 33-3 TSK Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Muayene Yönergesi 6. Bölüm Raporların geçerlilik süresi başlıklı 3. Maddesinde dış kaynaktan alınacak personele raporlarının alındığı tarihten itibaren 1 YIL  olduğu hükmü belirtilmektedir. Bu nedenle ilk rapor tarihi üzerinden 1 YIL geçen adayları tekrar sağlık raporu için sevk etmektedir.

          İdare, güvenlik soruşturmasının olumsuz olduğu gerekçesi ile eğitimde veya görevde iken ilişiği kesilenlerden mahkeme kararı sonucu dönenleri de  hukuka aykırı şekilde tekrar sağlık kuruluna sevk etmekte ve yeni aday gibi işlem tesis etmektedir.

          İlişikleri kesilmeden önce gerekli sağlık şartlarını taşıyan kişilere, mahkeme kararı üzerine eğitime kaldığı yerden devam ettirilmesi gerekirken, yeniden sağlık muayenesine tutuluphukuka aykırı şekilde ilişikleri kesilmektedir.

          Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’ne göre “EK-D Personel Adaylarının Hastalıklara Göre Değerlendirme Çizelgesi (1) veya (2) No’lu Değerlendirme Sütununa Göre Muvazzaf Subay Olur”, kararlı sağlık raporları sadece yeni temin edilecek  personel adayları için istenmektedir.

Dış kaynaktan alınan subay ve astsubay adaylarının sağlık yetenekleri
MADDE 71- (Değişik: 22/9/2017 - 2017/10844 K.)
---
(3) İkinci fıkradaki şartları taşıması koşuluyla; tanzim edilen raporlarda sağlam olanlar ile
tespit edilen hastalığı Personel Adaylarının Hastalıklara Göre Değerlendirme Çizelgesinin “(1) Numaralı Subay ve Astsubay Adayları Değerlendirme Sütunu”ndaki karşılığı (+) işareti olanlar.............. ... hakkında “Muvazzaf/Sözleşmeli Subay veya Astsubay Olur” kararı verilir. Söz konusu Çizelgenin “(2) Numaralı Subay ve Astsubay Adayları Değerlendirme Sütunu”ndaki karşılığı (+) olanlar hakkında “Muvazzaf/Sözleşmeli Subay veya Astsubay Olur” kararı verilir. Subay ve astsubay adaylarından söz konusu Çizelgenin ilgili sütunundaki karşılığı (A) diliminde (-) işareti olanlar ile Hastalıklar Listesinin (B) ve (D) dilimlerinde olanlar hakkında “Muvazzaf/Sözleşmeli Subay veya Astsubay Olamaz” kararı verilir.

          Temin işlemi tamamlanmış kişiler Türk Silahlı Kuvvetler, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin tabii olduğu sağlık yetenekleri ile ilgili hükümler uygulanmalıdır. Bu hususa dikkat edilmezse, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde A dilimine karşılık gelen basit ve  önemsiz rahatsızlıklar dahi  kişilerin sağlık nedeniyle ilişiğinin kesilmesi sonucunu doğuracaktır. Bahse konu sebep nedeniyle mağdur olan kişilerin hukuki yardım almasında yarar vardır.

Güvenlik Soruşturması  Olumsuz Çıkanlar Hakkında Emsal Kararlar

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması ile İlgili Makaleler

 

Avukata Sor!


Kategoriler

Diğer Başlıklar

Polis Meslek Yüksekokulu Eğitim Sonu Sınavında Başarısız Olması Gerekçesiyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Uzman Erbaş Hakkında Emsal Karar

Polis Meslek Yüksekokulu Eğitim Sonu Sınavında Başarısız Olması Gerekçesiyle Güvenlik Soruşturması

29-02-2020

Güvenlik Soruşturması Bank Asya Hesabı Sebebiyle Olumsuz Sonuçlanan Uzman Erbaş Hakkında Emsal Karar

Müvekkil hakkındaki arşiv araştırması ve güvenlik soruşturmasında müvekkil hakkında bildirilen tek

07-04-2020