Bank Asya'da Maaş Hesabı Olması Nedeniyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Uzman Erbaş Hakkında Emsal Karar

Bank Asya'da Maaş Hesabı Olması Nedeniyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Uzman Erbaş Hakkında Emsal Karar

 

FETÖ/PDY terör örgütüne müzahir BankAsya isimli bankada davacı adına hesap açıldığı, hesabın açılma sebebinin "maaş" olarak belirtildiği, hesapta hiçbir hareketin bulunmadığı; bunun dışında başkaca somut bilgi, belge ve istihbari bilgi olmadığı anlaşıldığından, sırf bu bilginin davacının güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanmasını gerektirecek nitelik ve ağırlıkta olmadığı ve başkaca somut belge ve bilgilerle desteklenmesi gerektiği, dolayısıyla davacının atamasının yapılmamasına yönelik dava konusu işlemin eksik araştırmaya dayalı olarak tesis edildiği sonucuna varılmakla işlemde bu yönden hukuka uygunluk görülmemiştir.


DAVACI                                       :
VEKİLİ : AV. SARPER ALPTEKİN
               AV. MEHMET KUTLUAY IŞIK
DAVALI : JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 
VEKİLİ : 
DAVANIN ÖZETİ : Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan sınavlarda başarılı olan davacı tarafından, güvenlik soruşturmasının olumsuz olduğundan bahisle adaylığının sonlandırılmasına ilişkin işlemin hukuka aykırı olduğu, Uzman Erbaş olmak için gerekli şartları sağladığı ileri sürülerek iptali istenilmektedir. 
SAVUNMANIN ÖZETİ                 : Dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır. 

TÜRK  MİLLETİ  ADINA
Karar veren Ankara 5. İdare Mahkemesi'nce dosyanın tekemmül ettiği görüldüğünden, yürütmenin durdurulması istemi hakkında karar verilmeksizin esas hakkında gereği görüşüldü:
Dava,  Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan sınavlarda başarılı olan davacı tarafından, güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle uzman erbaş adaylığının sonlandırılmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.
...
Dosyanın incelenmesinden, davacının Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan sınavlarda başarılı olduğu, hakkında yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle Uzman Erbaş Yönetmeliği'nin 6. maddesinin (g) bendi uyarınca adaylıkla ilişiğinin kesildiği ve bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
Uyuşmazlıkta Mahkememizin.2019,.2019 ve .2019 tarihli ara kararları üzerine sunulan belgelerden .2014 tarihinde FETÖ/PDY terör örgütüne müzahir BankAsya isimli bankada davacı adına hesap açıldığı, hesabın açılma sebebinin "maaş" olarak belirtildiği, hesapta hiçbir hareketin bulunmadığı; bunun dışında başkaca somut bilgi, belge ve istihbari bilgi olmadığı anlaşıldığından, sırf bu bilginin davacının güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanmasını gerektirecek nitelik ve ağırlıkta olmadığı ve başkaca somut belge ve bilgilerle desteklenmesi gerektiği, dolayısıyla davacının atamasının yapılmamasına yönelik dava konusu işlemin eksik araştırmaya dayalı olarak tesis edildiği sonucuna varılmakla işlemde bu yönden hukuka uygunluk görülmemiştir.
Bununla birlikte, bu kararın davacının doğrudan atanması sonucunu doğurmadığı ve davalı idarece belirtilen hususlarda yeni bir inceleme ve araştırma yapılacağı ise tabiidir.
Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 329,45-TL yargılama gideri ile yürürlükteki AAÜT uyarınca belirlenen 1.362,00-TL avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta ücretinin karar kesinleştiğinde kullanılmayan 59,10-TL yürütmenin durdurulması harcının ise istemi halinde davacıya iadesine, kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne istinaf yolu açık olmak üzere/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Başkan                                                                Üye                                                Üye
 
 

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması İlgili Mevzuat

4045 sayılı Güvenlik Soruşturması, Bazı Nedenlerle  Görevlerine Son Verilen Kamu Personeli ile Kamu Görevine Alınmayanların Haklarının Geri Verilmesine ve 1402 Numaralı Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

 12/4/2000 tarih ve 24018 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği

3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu

Uzman Erbaş Yönetmeliği

 

Güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlananların hukuki yardım almasında fayda olduğunu düşünüyoruz. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi almak isteyenler iletişim bölümünde yer alan e-posta adresi ve telefon numaraları vasıtasıyla hukuk büromuzla irtibata geçebilirler.
 

Güvenlik Soruşturması  olumsuz çıkanlar hakkındaki Emsal Kararlara ve Makalelere aşağıdaki  linklerden ulaşabilirsiniz. 

 

Güvenlik Soruşturması  Olumsuz Çıkanlar Hakkında Emsal Kararlar

 

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması ile İlgili Makaleler

Avukata Sor!


Kategoriler

Diğer Başlıklar

MAZERETSİZ OLARAK BİR SÖZLEŞME YILI İÇERİSİNDE YEDİ GÜN SÜREYLE GÖREVE GELMEDİĞİNDEN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLEN UZMAN ERBAŞ HAKKINDA EMSAL KARAR

MAZERETSİZ OLARAK BİR SÖZLEŞME YILI İÇERİSİNDE YEDİ GÜN SÜREYLE GÖREVE GELMEDİĞİNDEN

16-03-2022

Hakkında Devam Eden Ceza Kovuşturması Bulunması Nedeniyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Uzman Erbaş Adayı Hakkında Emsal Karar

Müvekkille ilgili olarak yapılan güvenlik soruşturması sırasında hakkında bir suçtan dolayı

07-04-2020

Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Sözleşmeli Er Hakkında Emsal Karar

Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Sözleşmeli Er Hakkında Emsal KararMüvekkilin sözleşmeli er

07-04-2020