Bank Asya'da Hesap Açtırdığı Gerekçesiyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Uzman Erbaş Hakkında Emsal Karar

 Bank Asya'da Hesap Açtırdığı Gerekçesiyle  Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Uzman Erbaş Hakkında Emsal Karar

 Bank Asya'da Hesap Açtırdığı Gerekçesiyle  Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Uzman Erbaş Hakkında Emsal Karar

2014 tarihinde Bank Asya'da hesap açtırdığı gerekçesiyle  güvenlik soruşturması olumsuz olduğu sonuçlanan müvekkilin ilişiğinin kesilmesi üzerine açıran davada verilen mahkeme kararı aşağıda yer almaktadır.


DAVACI : 
VEKİLİ : AV. SARPER ALPTEKİN
              AV. MEHMET KUTLUAY IŞIK
DAVALI : JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI /ANKARA
VEKİLİ : 
DAVANIN ÖZETİ : Davacı tarafından, güvenlik soruşturmasının olumsuz neticelendiğinden bahisle, sözleşmeli uzman erbaş adaylık işlemlerinin sonlandırılmasına ilişkin işlemin; güvenlik soruşturmasını olumsuz kılacak herhangi bir durumu bulunmadığı iddia edilerek, iptaline karar verilmesi istenilmektedir.
SAVUNMANIN ÖZETİ : Davacının güvenlik soruşturmasının olumsuz neticelendiği ve dava konusu işlemin mevzuata uygun tesis edildiği belirtilerek, davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.
TÜRK  MİLLETİ  ADINA
Karar veren Ankara 11. İdare Mahkemesince, dava dosyasının tekemmül ettiği anlaşıldığından, yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeden, davanın esası hakkında işin gereği görüşüldü.
Dava; güvenlik soruşturmasının olumsuz neticelendiği gerekçesiyle davacının uzman erbaş adaylık işlemlerinin sonlandırılmasına ilişkin işlemin iptaline karar verilmesi istemiyle açılmıştır.
...
Bakılan davada davacının güvenlik soruşturmasının,...2014 tarihinde Bank Asya'da hesap açtırdığı gerekçesiyle  davalı idarece olumsuz değerlendirildiği görülmektedir.
Davalı idarenin bu gerekçesine ilişkin olarak yapılan incelemede, Mahkememizin ..2018 tarihli ara kararıyla davalı idareden, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı'ndan, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığından ve İl Emniyet Müdürlüğü'nden davacı hakkında yapılmış herhangi bir inceleme, soruşturma vb. olup omadığının ve davacının terör örgütü ile iltisakı ve irtibatı olup olmadığının  sorulmasına, ....2018 tarihli ara kararı ile de Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı'ndan, davacının anılan bankada açtırdığı hesabın mahiyeti ve aktiflik durumunun sorulmasına ve bu hesaba ilişkin hareketlerin dökümünün dosya kapsamına sunulmasına karar verilmiştir.
Olayda anılan ara kararına verilen cevapta, davacı adına  05.05.2014 tarihinde hesap açıldığı, 02.06.2014 tarihinde "Mayıs Maaş Ödemesi" açıklamasıyla 199,26 TL davacıya ödeme yapıldığı, 04.06.2014 tarihinde bu hesaptan 170,00 TL para çekildiği; aynı gün 6,00 TL, 07.06.2014 tarihinde 2,20 TL ve 02.08.2014 tarihinde 0,90 TL harcama yapıldığı ve bunlar haricinde herhangi bir para alışverişinin bulunmadığı bilgilerinin verildiği görülmüştür.
Bu durumda; davacı adına kapatılan Bank Asya'da açılan hesaba yalnız bir defa olmak üzere ve maaş ödemesi açıklamasıyla 199,26 TL para transfer edildiği, anılan hasaba bunun haricinde herhangi bir para girişi olmadığı ve hesapta bulunan para miktarı ve bunun kullanım yeri ve aralığı dikkate alındığında, anılan hesabın herhangi bir terör örgütüne üyelik, irtibat veya ilkisaka delil teşkil edemeyeceği anlaşıldığından, davacının adaylık işlemlerinin sonlandırılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 287,00 TL yargılama gideri ile A.A.Ü.T uyarınca belirlenen 1.090,00 TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, kullanılmayan 59,10 TL yürütmenin durdurulması harcının istemi halinde ve artan posta giderinin kararın kesinleşmesi üzerine davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere  /2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

Başkan                                                      Üye                                                                     Üye

 

Güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlananların hukuki yardım almasında fayda olduğunu düşünüyoruz. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi almak isteyenler iletişim bölümünde yer alan e-posta adresi ve telefon numaraları vasıtasıyla hukuk büromuzla irtibata geçebilirler.
 

Güvenlik Soruşturması  olumsuz çıkanlar hakkındaki Emsal Kararlara ve Makalelere aşağıdaki  linklerden ulaşabilirsiniz. 

 

Güvenlik Soruşturması  Olumsuz Çıkanlar Hakkında Emsal Kararlar

 

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması ile İlgili Makaleler


 

  1. Ali Ö. 29-03-2022

    uzman erbaşlığa başvurdum ve eğitimim devam etmektedir. e devlet sisteminde iki adet icram bulunmaktadır.işe girişimde bir sorun teşkil edermi?

    • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @Ali Ö.29-03-2022

      Sorun teşkil etmez.

Avukata Sor!


Kategoriler

Diğer Başlıklar

Güvenlik Soruşturmasının Olumsuz Olduğu Gerekçesiyle Adaylığı Sonlandırılan Çarşı ve Mahalle Bekçi Adayı Hakkında Emsal Karar

Güvenlik Soruşturmasının Olumsuz Olduğu Gerekçesiyle Adaylığı Sonlandırılan Çarşı ve Mahalle Bekçi

07-04-2020

"Komando Olamaz" Raporu Alan Uzman Erbaşların Sözleşmelerinin Feshedilmesi İşlemi ile İlgili Sık Sorulan Sorular ve Cevapları

"Komando Olamaz" Raporu Alan Uzman Erbaşların Sözleşmelerinin Feshedilmesi İşlemi ile İlgili

12-06-2020

GÜVENLİK SORUŞTURMASI OLUMSUZ SONUÇLANAN SÖZLEŞMELİ ER HAKKINDA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI

GÜVENLİK SORUŞTURMASI OLUMSUZ SONUÇLANAN SÖZLEŞMELİ ER HAKKINDA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARIYÜRÜTMENİN DURDURULMASINIİSTEYEN

07-04-2020