Kontenjanın Düşürülmesi Nedeniyle Astsubaylığa Geçiş Yapamayan Uzman Jandarmalar Hakkında Değerlendirmeler

Kontenjanın Düşürülmesi Nedeniyle Astsubaylığa Geçiş Yapamayan Uzman Jandarmalar Hakkında Değerlendirmeler

Kontenjanın Düşürülmesi Nedeniyle Astsubaylığa Geçiş Yapamayan Uzman Jandarmalar Hakkında Değerlendirmeler

Jandarma Genel Komutanlığı kadrolarında görevli Uzman Jandarmalardan, astsubaylık şartlarına sahip, yazılı-sözlü sınavlarda ve diğer aşamalarda başarılı olan ancak kontenjana giremeyen personele ilişkin tespitlerimiz aşağıdadır.

Jandarma Genel Komutanlığında görevli Uzman Jandarma statüsündeki personelin Astsubaylığa geçiş şartlarında yaş sınırı ile ilgili yakın zamanda değişiklikler yapılmıştır. 02/01/2017 tarihli ve 680 sayılı KHK’nin 63 üncü maddesiyle, Uzman Jandarmaların Astsubaylığa geçebilmesi için 28 olan yaş sınırı 31 şeklinde değiştirilmiş, daha sonra 18/10/2018 tarihli ve 7148 sayılı Kanunun 27 nci maddesiyle bu sınır 35’e yükseltilmiştir. Bu suretle yasa koyucu daha fazla Uzman Jandarmanın Astsubay olması yönündeki iradesini ortaya koymuştur.

 Bu doğrultuda 2019 yılında yapılan sınavda Uzman Jandarma statüsünden Astsubay statüsüne geçiş için 960 kontenjan belirlenmiştir. Sınav neticesinde 807 Uzman Jandarma başarılı olarak Astsubaylık statüsüne geçiş yapmış, 153 kontenjan ise başarılı olan aday olmadığı için boş kalmıştır.

 Bununla birlikte Uzman Jandarma Okulunun kapanması ile Uzman Jandarma kadrolarının birçoğu kapanmış, Uzman Jandarma statüsündeki personelin büyük çoğunluğu Astsubay kadrolarında istihdam edilmeye başlanmıştır. Mevcut durumda Jandarma Genel Komutanlığında fiilen çalışan yaklaşık 17.000 Uzman Jandarma varken, yaklaşık 10.000 Uzman Jandarma kadrosu bulunmaktadır. Yani Uzman Jandarma kadroları dolu olduğundan, Uzman Jandarmalar Astsubay kadrosunda çalışmaktadır. 

 Elbette idarenin istihdam edeceği personel ile ilgili plan yapması ve bu plan doğrultusunda kontenjan ilan etmesi yetkisi dahilindedir. Ancak planlama yapılırken önceki yıllarda ilan edilen kontenjanlar, mevcut personel sayısı ile kadro durumunun değerlendirilmesi ve yasa koyucu iradesinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bu kontenjanların da sınavların en başında belirlenmesi ve hukuki güvenilirlik ve belirlilik ilkeleri doğrultusunda ilgililere bildirilmesi gerekmektedir. Bu hususlar göz önüne alındığında 250 kişilik kontenjanın keyfi olarak belirlendiği ve en başında tebliğ edilmediğinden hukuka aykırı oluğu anlaşılmaktadır. Danıştayın yerleşik kararlarında hukuk devleti ilkesinin bir gereği olarak, idareler bireysel ya da düzenleyici işlemler tesis ederken sınırsız bir takdir yetkisine sahip olmayıp, bu takdir yetkisini hukuka, kamu yararına ve hizmet gereklerine uygun olarak kullanması gerektiği belirtilmektedir. Kontenjanın 250 olarak açıklanması kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırılık teşkil etmektedir. Mevcut durumda halen görevde olup kadro fazlası olarak çalışan Uzman Jandarmalardan başarılı olanların Astsubay statüsüne geçirilmesi istihdam planlarını etkilemeyeceği gibi bütçeye herhangi bir yük yüklemeyeceği açıktır.

Sayılan açıklamalar doğrultusunda mevzuatta yer alan bütün şartları sağlayan ve icra edilen sınav ve diğer aşamalarda başarılı olan uzman jandarmalardan 250 kontenjan uygulanmak suretiyle 75’inin yedek olduğunun tebliğ edilmesinin keyfi bir işlem olduğunu ve hukuka aykırı olduğunu değerlendiriyoruz.

*** Konuyla ilgili ayrıntıl bilgi almak veya  farklı konularda danışmak isteyenler, internet sitesinde yer alan e-posta, whatsapp veya irtibat numaraları ile bizle iletişime geçebilirler. Uzman Jandarmalar ile ilgili diğer makalelere aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.
 

UZMAN JANDARMALARIN SAĞLIK RAPORLARI VE MALULİYET DURUMU

UZMAN JANDARMALARIN ASTSUBAYLIĞA GEÇİŞ İŞLEMLERİNDE YAŞADIĞI SORUNLAR VE KONUYLA İLGİLİ YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARLARI

 

 

Avukata Sor!


Kategoriler

Diğer Başlıklar