"Görevde Kayıtsızlık Göstermek, Görevi Savsaklamak veya Geçerli Bir Özrü Olmaksızın Belirtilen Sürede Bitirmemek" Disiplinsizliği ile İlgili Emsal Karar

"Görevde Kayıtsızlık Göstermek, Görevi Savsaklamak veya Geçerli Bir Özrü Olmaksızın Belirtilen Sürede Bitirmemek" Disiplinsizliği ile İlgili Emsal Karar 

 Jandarma Genel Komutanlığında görev yapan davacının,  kimlik fotokopilerini teslim etmemesi şeklinde eyleminden dolayı, idare tarafından   7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun'un 8/3-(a)-13. maddesinde belirtilen "görevde kayıtsızlık göstermek, görevi savsaklamak veya geçerli bir özrü olmaksızın belirtilen sürede bitirmemek" disiplinsizliğini işlediği gerekçesiyle "3 gün Aylıktan Kesme" disiplin cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin  işleme açılan davada, yapılan yargılama sonucunda vuku bulan eyleminin mesleki faaliyet kapsamında kalmadığı, idarenin iç işleyişine yönelik olduğu, söz konusu fiil ile davacının görevini savsakladığı veya görevde kayıtsızlık gösterdiği sonucuna ulaşılamayacağı gerekçesiyle aylıktan kesme disiplin cezasının iptaline karar verilmiştir. Bahse konu karar aşağıda sunulmuştur.

Avukata Sor!


Kategoriler

Diğer Başlıklar

YEDEK SUBAYLIKTAN ERLİĞE DÜŞÜRÜLME İLE YEDEK ASTSUBAYLIKTAN ERLİĞE DÜŞÜRÜLME EMSAL KARARLAR

YEDEK SUBAYLIKTAN ERLİĞE DÜŞÜRÜLME İLE YEDEK ASTSUBAYLIKTAN ERLİĞE DÜŞÜRÜLME EMSAL KARARLAR7179

06-01-2021

UYUŞTURUCU MADDE KULLANDIĞI İDDİASIYLA GÜVENLİK SORUŞTURMASI OLUMSUZ SONUÇLANAN UZMAN ERBAŞ HAKKINDA EMSAL KARAR

UYUŞTURUCU MADDE KULLANDIĞI İDDİASIYLA GÜVENLİK SORUŞTURMASI OLUMSUZ SONUÇLANAN UZMAN ERBAŞ HAKKINDA

22-12-2020