UZMAN ERBAŞ SÖZLEŞMESİNİN YAŞ TASHİHİ NEDENİYLE FESHİ

Emsal Karar 1

3269 sayılı kanunun statüye girildikten sonra yapılan yaş tashihlerini nazara alınmamasını öngördüğü kabul edilmek gerekir. Davacının 45 yaşına girdiği yılın sonu itibariyle sözleşmesinin feshedilmesinde hukuka aykırı bir durum bulunmadığı değerlendirilmiştir.

Belirtilen mevzuat hükümleri ve açıklamalar çerçevesinde davacının tashih öncesi doğum tarihi olan 11.11.1965 tarihi esas alınarak yapılan değerlendirmede; davacının 11.11.2009 tarihinden itibaren 45 yaşına girmiş olması nedeniyle, bu tarihten sonra sözleşmesinin sürdürülmesine kanunen imkan bulunmadığı, bu itibarla davacının sözleşmesinin 07.08.2008 tarihinden itibaren en fazla 31.12.2009 tarihine kadar yenilenmesi gerekirken 11.11.2011 tarihinde sona erecek şekilde yenilenmesi işleminin hukuka aykırı olduğu ve 45 yaşına girdiği yılın 31 Aralık ayından sonra istihdamına devam ettirilmesine hukuken imkan bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu nedenle son sözleşme 07.08.2008 tarihinde 3 yıl süreli olarak imzalanmışsa da 45 yaşına girdiği yılın sonu olan 31.12.2009 tarihi itibariyle feshedilmesinde hukuka aykırı bir durum bulunmadığı kararına varılmıştır. 

 (AYİM.1.D., 08.06.2010; E. 2010/73, K. 2010/651) 

!!! Konu ile ilgili ayrıntılı makaleye aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

UZMAN ERBAŞ SÖZLEŞMESİNİN FESİH HALLERİ: KENDİSİNDEN İSTİFADE EDİLEMEME HALİNİN HUKUKİ İNCELEMESİ

 

Avukata Sor!