Mazeret nedeniyle bireysel başvuru süresini uzatılabilir mi?

Başvurucu mücbir sebep veya ağır hastalık gibi haklı bir mazereti nedeniyle süresi içinde başvurusunu yapamadığı takdirde, mazeretinin kalktığı tarihten itibaren onbeş gün içinde ve mazeretini belgeleyen delillerle birlikte başvurabilir.

  1. Bunyamin Ozen 10-04-2021

    Merhaba aihm başvurusu yapmıştım ancak ictuzugun 47. Maddesindeki şartları yerine getirmediği gerekçesiyle incelemeye alınmayacağı bildirildi posta işlemlerinin zaman alması sebebiyle 6 aylik süre su an dolmus durumda cezaevinde olduğum için bilgisayar imkanım olmadığından hem elle yazmak zorunda kaldım hem de ulaştırılan cok zamn harcadım bu mazeret sayılıp ek süre alabilir miyim tsekkur ederim

    • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @Bunyamin Ozen10-04-2021

      AİHM  başvuruları şeklen incelerken Anayasa Mahkemesinden farklı olarak eksikliklerin tespit edilmesi halinde bu eksikliklerin tamamlatılması için 15 günlük süre vermemekte ve   maalesef başvurular bu eksiklikler nedeniyle direkt reddedilmektedir. Tespit edilen eksiklerin,  Cezaevi koşullarından dolayı doğru formun kullanılmaması vb. nedenlerle kaynaklandığı belirtilirse istisnai haller kapsamında değerlendirilme ihtimali bulunmaktadır.

Avukata Sor!


Diğer Başlıklar

Hastalık Sigortasından geçici iş göremezlik ödeneğine hak kazanabilmek İçin koşullar nelerdir?

Kişinin 4/1-a’lı olması ya da 5. maddede belirtilen kısmen sigortalı olanlardan

15-09-2019

Fiili Hizmet Süresi

Emsal Karar 1Fiili hizmet süresi hesaplanırken, 5434 Sayılı Kanunun 3 ncü

25-12-2019

Disiplinsizlik ve Ahlaki Durum Nedeniyle Ayırma

Emsal Karar 1Hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararı mahkûmiyet hükmünün (asli

01-04-2020