Disiplinsizlik ve Ahlaki Durum Nedeniyle Ayırma

Emsal Karar 1

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB)  kararı mahkûmiyet hükmünün (asli ya da fe’ri) cezaya mahkûmiyete dair salt bir “hüküm” olarak esas alınmasına engeldir, yoksa HAGB kararı ile son bulan yargılamaya konu olmuş bir eylemin idare hukuku bakımından nazara alınmasına herhangi bir engel bulunmamaktadır.

(AYİM 1.D., 02.03.2010; E. 2009/748, K. 2010/233) 

Emsal Karar 2

Davacının toplu seks, İnternetten porno indirme ve arşivleme, uyuşturucu madde kullanılan ortamlarda bulunma gibi eylemler içinde bulunduğu, anılan eylemlerin TSK.’nin itibarını sarsacak vahamette olduğu, davacının TSK.’deki görevine yabancılaştığı, kamu hizmetini verimli bir şekilde yürütmekten uzaklaştığı ve artık bünyede tutulmasında kamu yararı bulunmadığı değerlendirilmekle davalı idare tarafından tesis edilen ayırma işleminde takdir yetkisinin objektif sınırlar içinde kullanıldığı ve anılan işlemde hukuka aykırı bir yön bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

(AYİM 1.D., 13.01.2010; E. 2009/341, K. 2010/15)

Emsal Karar 3

Dava konusu işlem tesis edildiği sırada şuur, hareket ve serbestisini tamamen ortadan kaldırabilecek bir ruhsal hastalığa duçar olduğu hususunda idarenin de malumu olan önemli bulgular bulunan kişi  hakkında tedavi için sevk edildiği sağlık kurumlarından iki kez firar etmiş olması nedeniyle 26.12.2002 tarihinde tesis edilen disiplinsizlik nedeniyle re’sen ayırma işleminin sebep unsuru yönünden hukuka aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

(AYİM 1.D., 06.10.2009; E. 2008/434, K. 2009/950) 

Emsal Karar 4

Davacının içinde bulunduğu eyleme bağlı olarak kamu yararı – birey yararı dengesinin korunamadığı, sebep – amaç arasındaki “ölçülülük” ilkesinin sağlanamadığı ve davalı idarenin eyleminin nitelendirilmesinde takdiri hata içinde bulunduğu değerlendirilerek dava konusu işlemin iptali cihetine gidilmiştir.

(AYİM.1.D., 26.05.2009; E. 2008/1019, K. 2009/590) 

Emsal Karar 5

İşlediği suç; mahiyeti itibariyle hakkında disiplinsizlik nedeniyle ayırma işleminin tesisine yeterli olmakla beraber, duçar olduğu ve TSK görev yapısına engel hal teşkil eden şizofreni hastalığı nedeniyle bu  suçu işlediği anlaşılan davacı astsubayın hakkında sağlık nedenine dayalı ayırma işlemi yapılması gerekirken disiplinsizlik nedeniyle tesis edilen ayırma işlemi hukuka aykırılıkla sakatlanmış bulunmaktadır. 

(AYİM 1.D., 20.12.2005; E.2003/1010, K.2005/1380) 

Disiplinsizlik ve Ahlaki Durum Nedeniyle Ayırma  ile ilgili  sitede yer alan emsal kararların detayına veya farklı emsal kararlara ulaşmak için e-posta veya telefon vasıtasıyla iletişime geçebilirsiniz.

 

!!! Uzman erbaşlarla ile ilgili ayrıntılı makaleye aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

UZMAN ERBAŞ SÖZLEŞMESİNİN FESİH HALLERİ: KENDİSİNDEN İSTİFADE EDİLEMEME HALİNİN HUKUKİ İNCELEMESİ

Avukata Sor!


Diğer Başlıklar

Refakatçi Harcırahı

Emsal Karar 1Davacının, %83 oranında özürlü olan oğluna, atama mevzuatı gereği

13-10-2019

Harp Malullüğü Emsal Kararlar

Emsal Karar 1Hastaneye gitmek için bindiği kurye helikopterinin düşmesi sonucu vefat

13-10-2019

Bölük Tabur Komutanlığı Tazminatları

Emsal Karar 1Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 121 nci maddesine göre

13-10-2019