Bireysel başvuruda hangi form kullanılır ve forma hangi bilgi ve belgeler eklenmelidir?

-Başvurular, Anayasa Mahkemesi  İçtüzük ekinde (EK-1) örneği bulunan ve Mahkemenin internet sitesinde yayımlanan başvuru formu kullanılarak resmî dilde yapılır.

Avukata Sor!