Hastalık ödeneğinin miktarı ne kadardır?

Yatarak tedavide yarısı, ayakta tedavide üçte ikisidir. Aynen iş kazası veya meslek hastalığında verilen geçici iş göremezlik ödeneğinin miktarı ile aynıdır.

Avukata Sor!


Diğer Başlıklar

Hastalık Sigortasından geçici iş göremezlik ödeneğine hak kazanabilmek İçin koşullar nelerdir?

Kişinin 4/1-a’lı olması ya da 5. maddede belirtilen kısmen sigortalı olanlardan

15-09-2019

Malul olabilme şartları nelerdir?

Genel olarak koşulları sıralayacak olursak; Kişinin malul olması gerekir. Belli süre sigortalı olması

25-12-2019

Olumsuz Sicil ve Atama İlişkisi

Emsal KararÖZETİ:Sicil notu, sicil tam notunun %60’ından aşağı düştüğü için Atama

30-11-2019