Ilisik kesme

Disiplinsizlik ve Ahlaki Durum Nedeniyle Ayırma

Emsal Karar 1Hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararı mahkûmiyet hükmünün (asli ya da fe’ri) cezaya mahkûmiyete dair salt bir “hüküm” olarak esas alınmasına engeldir, yoksa HAGB kararı ile son bulan yargılamaya konu olmuş bir eylemin idare hukuku bakımından nazara alınmasına herhangi bir engel bulunmamaktadır.(AYİM 1.D., 02.03.2010; E. 2009/748, K. 2010/233)Emsal Karar 2Davacının toplu seks, İnternetten porno indirme ve arşivleme, uyuşturucu madde Devamı


SUBAY TEMEL EĞİTİMİNDEN BAŞARISIZ OLDUĞU GEREKÇESİYLE İLİŞİĞİ KESİLEN MUVAZZAF SUBAY ADAYI HAKKINDA EMSAL KARAR

SUBAY TEMEL EĞİTİMİNDEN BAŞARISIZ OLDUĞU GEREKÇESİYLE İLİŞİĞİ KESİLEN MUVAZZAF SUBAY ADAYI HAKKINDA EMSAL KARAREğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığında, Muvazzaf subay adayı olarak eğitim görmekteyken Blok 1 Beden Eğitimi ve Spor Blok Dersinden engel/bütünleme sınavları sonrasında subay temel eğitiminden başarısız olduğu gerekçesiyle adaylığının sonlandırılarak davacının kurstan ilişiğinin kesilmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle idare mahkemesinde iptal davası açılmıştır.Yapılan yargılama sonucunda;"...Yönergesinde Devamı


Adaylık Şartını Kaybettiğinden Bahisle İlişiği Kesilen Jandarma Subay Öğrencisi Hakkında Emsal Karar

Adaylık Şartını Kaybettiğinden Bahisle İlişiği Kesilen Jandarma Subay Öğrencisi Hakkında Emsal KararJandarma Subay Öğrencisi olan davacı tarafından, JSGA Fakülte ve Meslek Yüksekokulları Temin Yönetmeliği ile JSGA Lisans ve Önlisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği hükümleri uyarınca adaylık şartını kaybettiğinden bahisle ilişiğinin kesilmesine ilişkin 20/04/2021 tarihli Olur işleminin iptali istemiyle dava açılmıştır.Yapılan yargılama sonucunda idare mahkemesi, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçu sebebiyle davacı Devamı


3 Kayıt Bulundu