ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ ÇALIŞMA İZNİ VERİLMEMESİ İŞLEMİ HAKKINDA EMSAL KARAR

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ ÇALIŞMA İZNİ VERİLMEMESİ İŞLEMİ HAKKINDA EMSAL KARAR

 ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ ÇALIŞMA İZNİ VERİLMEMESİ İŞLEMİ HAKKINDA EMSAL KARAR

Özel güvenlik görevlisi çalışma izni verilmesi talebiyle yapılan başvurunun güvenlik soruşturması olumsuz olduğundan bahisle reddine dair Ankara Valiliği İl Özel Güvenlik Komisyonunun  kararının iptali istemiyle açılan davada,  Ankara 3. İdare Mahkemesi,  davacı hakkında hukuken geçerli herhangi bir somut bilgi ve belge ile desteklenmeyen genel ve soyut nitelikteki istihbari bilgi esas alınarak tesis edilen işlemde hukuki isabet görülmediğinden  işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir.

Avukata Sor!


Kategoriler

Diğer Başlıklar

Mahkeme Kararıyla Mesleğine Dönen Astsubay Hakkında İkinci Kez Güvenlik Soruşturması Yapılamayacağına Dair Yürütmenin Durdurulması Kararı

Mahkeme Kararıyla Mesleğine Dönen Astsubay Hakkında İkinci Kez Güvenlik Soruşturması Yapılamayacağına

08-04-2020

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ ÇALIŞMA İZNİ VERİLMEMESİ İŞLEMİ HAKKINDA EMSAL KARAR

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ ÇALIŞMA İZNİ VERİLMEMESİ İŞLEMİ HAKKINDA EMSAL KARARÖzel güvenlik

09-02-2021