ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ ÇALIŞMA İZNİ VERİLMEMESİ İŞLEMİ HAKKINDA EMSAL KARAR

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ ÇALIŞMA İZNİ VERİLMEMESİ İŞLEMİ HAKKINDA EMSAL KARAR

 ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ ÇALIŞMA İZNİ VERİLMEMESİ İŞLEMİ HAKKINDA EMSAL KARAR

Özel güvenlik görevlisi çalışma izni verilmesi talebiyle yapılan başvurunun güvenlik soruşturması olumsuz olduğundan bahisle reddine dair Ankara Valiliği İl Özel Güvenlik Komisyonunun  kararının iptali istemiyle açılan davada,  Ankara 3. İdare Mahkemesi,  davacı hakkında hukuken geçerli herhangi bir somut bilgi ve belge ile desteklenmeyen genel ve soyut nitelikteki istihbari bilgi esas alınarak tesis edilen işlemde hukuki isabet görülmediğinden  işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir.

Dökümanlar