Kendisinden İstifade Edilmeme (Davranışlarında Askerlik Mesleği Değerlerini Sergilemede İkazlara Rağmen İstenen Düzeye Ulaşamaması) Nedeniyle Sözleşmesi Feshedilen Sözleşmeli Er Hakkında Emsal Karar

Kendisinden İstifade Edilmeme  (Davranışlarında Askerlik Mesleği Değerlerini Sergilemede İkazlara Rağmen İstenen Düzeye Ulaşamaması) Nedeniyle Sözleşmesi Feshedilen Sözleşmeli Er Hakkında Emsal Karar

Kendisinden İstifade Edilmeme  (Davranışlarında Askerlik Mesleği Değerlerini Sergilemede İkazlara Rağmen İstenen Düzeye Ulaşamaması) Nedeniyle Sözleşmesi Feshedilen Sözleşmeli Er Hakkında Emsal Karar
 
Kara Kuvvetleri Komutanlığı  emrinde sözleşmeli er olarak görev davacının , hakkında yürütülen idarî soruşturma sonrasında 6191 sayılı Kanun uyarınca kendisinden istifade edilemeyeceğinden bahisle sözleşmesinin feshedilmesine dair işlemin iptali istemiyle iptal davası açılmıştır.
 
Yargılama sonucunda,  uyuşmazlığa ilişkin mevzuatta davranışlarında askerlik mesleği değerlerini sergilemede istenen düzeye ulaşamama durumunun "ikazlara rağmen" geçerli olduğu ve sözleşme feshinin bu madde uyarınca tatbiki için öncesinde bir başka fiil ya da devam edegelen fiili için askerlik mesleği değerlerini sergileme hususunu ihlal eden ilgiliye önceden ikaz ya da uyarıda bulunulduğunun ispatının gerektiği, bu durumda, davacının eyleminden ötürü davalı idarece disiplin hükümleri gereğince değerlendirme yapılarak işlem tesis edilmesi hususu idarenin takdirinde mümkün olmakla birlikte, davacının sözleşmesinin davranışlarında askerlik mesleği değerlerini sergilemede ikazlara rağmen istenen düzeye ulaşamaması nedeniyle feshi şeklinde tesis edilen dava konusu işlemde "ikazlara rağmen" durumunun mevcut olmaması nedeniyle hukuka uygunluk bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılarak dava konusu işlem iptal edilmiştir.

Avukata Sor!


Kategoriler

Diğer Başlıklar

Konut Dokunulmazlığı İhlal ve Hırsızlık Suçlarından Yargılanması Nedeniyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Uzman Erbaş Hakkında Emsal Karar

Konut Dokunulmazlığı İhlal ve Hırsızlık Suçlarından Yargılanması Nedeniyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz

07-04-2020

Türk Silahlı Kuvvetlerinde Daha Önce Çalışmamış Olmak Şartını Sağlamadığı Gerekçesiyle İlişiği Kesilen Uzman Erbaş Hakkında Emsal Karar

Türk Silahlı Kuvvetlerinde Daha Önce Çalışmamış Olmak Şartını Sağlamadığı Gerekçesiyle İlişiği

11-01-2020

Sicil ve Olumsuz Kanaatlerin İptali Davası Emsal Karar

Sicil ve Olumsuz Kanaatlerin İptali Davası Emsal KararDAVACI :VEKİLİ : Av.

20-03-2021