Ozel guvenlik gorevlisi calisma izni

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ ÇALIŞMA İZNİ VERİLMEMESİ İŞLEMİ HAKKINDA EMSAL KARAR

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ ÇALIŞMA İZNİ VERİLMEMESİ İŞLEMİ HAKKINDA EMSAL KARARÖzel güvenlik görevlisi çalışma izni verilmesi talebiyle yapılan başvurunun güvenlik soruşturması olumsuz olduğundan bahisle reddine dair Ankara Valiliği İl Özel Güvenlik Komisyonunun kararının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 3. İdare Mahkemesi, davacı hakkında hukuken geçerli herhangi bir somut bilgi ve belge ile desteklenmeyen genel ve soyut nitelikteki istihbari bilgi esas alınarak tesis Devamı


ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ ÇALIŞMA İZNİ VERİLMEMESİ İŞLEMİ HAKKINDA EMSAL KARAR

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ ÇALIŞMA İZNİ VERİLMEMESİ İŞLEMİ HAKKINDA EMSAL KARARÖzel güvenlik görevlisi çalışma izni verilmesi talebiyle yapılan başvurunun, güvenlik soruşturması olumsuz olduğundan bahisle reddine dair Ankara Valiliği İl Özel Güvenlik Komisyonunu kararının iptali istemiyle iptal davası açılmıştır.İdare mahkemesi yaptığı ilk incelemede, hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 Sayılı Kanunun 27.maddesi uyarınca teminat alınmaksızın Devamı


2 Kayıt Bulundu