MAZERETSİZ OLARAK BİR SÖZLEŞME YILI İÇERİSİNDE YEDİ GÜN SÜREYLE GÖREVE GELMEDİĞİNDEN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLEN UZMAN ERBAŞ HAKKINDA EMSAL KARAR

MAZERETSİZ OLARAK BİR SÖZLEŞME YILI İÇERİSİNDE YEDİ GÜN SÜREYLE GÖREVE GELMEDİĞİNDEN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLEN UZMAN ERBAŞ HAKKINDA EMSAL KARAR


MAZERETSİZ OLARAK BİR SÖZLEŞME YILI İÇERİSİNDE YEDİ GÜN SÜREYLE GÖREVE GELMEDİĞİNDEN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLEN UZMAN ERBAŞ HAKKINDA EMSAL KARAR

Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Komando Tugay Komutanlığında sözleşmeli uzman erbaş olarak görev yapan davacının, mazeretsiz olarak bir sözleşme yılı içerisinde yedi gün süreyle göreve gelmediğinden kendisinden istifade edilemeyeceğinden bahisle Uzman Erbaş Yönetmeliği'nin 13.maddesine istinaden sözleşmesi feshedilmiştir. Sözleşmenin feshedilmesi işleminin iptali istemiyle idare mahkemesinde iptal davası açılmıştır. Yapılan yargılama sonucunda; davacının psikolojik rahatsızlığı bilinmesine karşın hakkaniyet gereği ilk göreve gelmediği gün içinde telefondan aranmak suretiyle mevcut sağlık durumundan kaynaklı olarak mı göreve gelip gelmediği hususu netleştirilmesi gerekirken, bunun 7 gün süreyle tutanak tanzim edildikten yapılmasından dolayı davacının mazeretsiz olarak göreve gelmeme fiilinin sübuta ermediği, dolayısıyla dava konusu davacının sözleşmesinin feshine ilişkin işlemin hukuka ve hakkaniyete uygun olmadığı sonucuna varılarak işlemin iptaline karar verilmiştir.

Avukata Sor!