Malul olabilme şartları nelerdir?

Genel olarak koşulları sıralayacak olursak; 

  • Kişinin malul olması gerekir.

  • Belli süre sigortalı olması ve primlerini ödemiş olması gerekir. 

  • İşten ayrılmış olması gerekir. 

  • Kuruma başvurması gerekir. 

 4/1-a ve 4/1-b ile 4/1-c ayrım söz konusudur. 

Eğer sigortalı 4/1-a’lı ya da 4/1-b’li ise burada iki tane unsur vardır.

  • Ya kişi çalışma gücünün en az %60’ını kaybetmiş olmalı. 

  • Ya da iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünü %60 oranında kaybetmiş olmalıdır. 

Eğer sigortalı 4/1-c’li ise ;

  • Ya çalışma gücünü en az %60 oranında kaybetmiş olacak. 

  •  Ya da vazifesini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybetmiş olacak. 

  • Malullüğün çalışmaya başladıktan sonra ortaya çıkması gereklidir. 

  • Bu durumun sağlık raporuyla belgelenmesi gereklidir. 

 

Avukata Sor!


Diğer Başlıklar

Başvurunun düşmesi nedir? Başvurunun düşme nedenleri nelerdir?

- Davadan açıkça feragat edilmesi-Davanın takipsiz bırakıldığının anlaşılması.-İhlalin ve sonuçlarının ortadan

28-11-2019

Subaylığa İlk Nasıp

Emsal Karar 1Tabur K.lığına 22 gün vekalet eden 3 üncü sicil

13-10-2019

Lojman Bakım Ve Onarım Giderleri

Emsal Karar 1Mutfak dolaplarının onarımının yapılması esnasında oluşan elektrik ve sıhhi

13-10-2019