Maluliyet sartlari

Malul olabilme şartları nelerdir?

Genel olarak koşulları sıralayacak olursak; Kişinin malul olması gerekir. Belli süre sigortalı olması ve primlerini ödemiş olması gerekir. İşten ayrılmış olması gerekir. Kuruma başvurması gerekir. 4/1-a ve 4/1-b ile 4/1-c ayrım söz konusudur.Eğer sigortalı 4/1-a’lı ya da 4/1-b’li ise burada iki tane unsur vardır. Ya kişi çalışma gücünün en az %60’ını kaybetmiş olmalı. Ya da iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünü %60 oranında kaybetmiş olmalıdır. Eğer Devamı


1 Kayıt Bulundu