Calisma gucu kaybi

Malul olabilme şartları nelerdir?

Genel olarak koşulları sıralayacak olursak; Kişinin malul olması gerekir. Belli süre sigortalı olması ve primlerini ödemiş olması gerekir. İşten ayrılmış olması gerekir. Kuruma başvurması gerekir. 4/1-a ve 4/1-b ile 4/1-c ayrım söz konusudur.Eğer sigortalı 4/1-a’lı ya da 4/1-b’li ise burada iki tane unsur vardır. Ya kişi çalışma gücünün en az %60’ını kaybetmiş olmalı. Ya da iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünü %60 oranında kaybetmiş olmalıdır. Eğer Devamı


MALULLÜK

MALULLÜK5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu yürürlüğe girene kadar sigortalıların sosyal güvenlik hakları beş ayrı Kanun ile düzenlenmişti. Bunlar;- Hizmet sözleşmesiyle çalışanlar: 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu,- Kendi nam ve hesabına çalışanlar: 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununu,- Kamu görevlisi olarak çalışanlar: 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu,-Tarımda hizmet akdiyle çalışanlar: 2925 Devamı


2 Kayıt Bulundu