Görevbaşı Eğitiminde Başarısızlık Nedeniyle Uzman Jandarma Statüsüne Son Verme

Emsal Karar 1

Görevbaşı eğitim sonunda tabi tutulduğu yazılı sınavda, sınav kağıdının değerlendirilmesinde maddi hata yapıldığı anlaşılan, gerçek notu, sözlü notu ve kanaat notları toplamı 50’yi geçen davacı uzman jandarma çavuşun statüsüne son verilmesi işlemi hukuka aykırı düşmüştür. 

Mevzuat hükümlerine uygun olarak davacı, beşinci ayın sonunda yapılan test şeklinde tek seçmeli olarak hazırlanan 100 yazılı sınav sonunda 55 doğru cevap vermiş ve 40 tam not üzerinden 22 puan almıştır. Diğer taraftan komisyon tarafından sözlü sınavda 30 puan üzerinden 5 puan takdir edilmiş, keza şahsi gelişme kartına kanaat notu olarak 20 not takdir edilmiş ve böylece davacının görevbaşı eğitimi sonunda toplam notu 57 olarak gerçekleşmiş ve 50 baraj notunu aşmıştır. 

Davalı idare yazılı sınav sonucunun değerlendirilmesinde hataya düşmüştür. Savunma ekinde gönderilen yazılı sınav soruları, cevap anahtarı ve davacının cevap kağıdı incelendiğinde doğru cevap sayısı idarenin belirttiği gibi (13) değil (55)’tir. Her sorunun değeri 0,4 puan olduğuna göre davacının yazılı sınav puanı 22 olarak teşekkül etmektedir. Maddi hata bulunan bu hesap nedeniyle 50 baraj puanın üzerine çıkan davacının uzman jandarma statüsüne son verilme işleminin sebep yönünden hukuka aykırı olduğu anlaşılmıştır.  
Açıklanan nedenlerle, sebep ve amaç yönünden hukuka ve mevzuata aykırıdır.

(AYİM.1.D.7.11.2000;E.2000/328,K.2000/1033) 

Emsal Karar 2

Görev başı eğitiminde beş  ay birlikte görev yaptığı amirlerince kendisine (30) üzerinden (26) not takdir edilen, yazılı sınavda da (40) üzerinden (22.4) not alan davacıya sözlü sınavda (30) üzerinden (1) not verilmesinde takdir zaafı olduğu saptandığından; (100) üzerinden (49.4) not aldığı ve başarısız olduğu gerekçesiyle davacının uzman jandarma statüsüne son verilmesinde hukuka uyarlık görülmemiştir. 

(AYİM. 1.D.9.10.2001; E.2001/825, K.2001/1044)

Emsal Karar 3

Görev başı eğitiminde başarılı sayılması için 50 puanı elde etmesi gerekirken 38.18 puan alan, değerlendirme sürecinde de maddi ve hukuki hata da yapılmadığı görülen davacı Uz.J.Çvş.’un görev başı eğitiminde başarısızlığı nedeniyle TSK’dan çıkarılma işleminde hukuka aykırı bir yön bulunmamaktadır.  

(AYİM 1.D., 11.01.2005; E.2005/55, K.2005/32) 

Görevbaşı Eğitiminde Başarısızlık Nedeniyle Uzman Jandarma Statüsüne Son Verme  ile ilgili  sitede yer alan emsal kararların detayına veya farklı emsal kararlara ulaşmak için e-posta veya telefon vasıtasıyla iletişime geçebilirsiniz.

Avukata Sor!


Diğer Başlıklar

Askerlik Şubesi Konutları

Emsal Karar 1Askerlik Şubesi personeli olması nedeniyle Askerlik Şubesi konutlarında öncelikle

13-10-2019

Konut Tahsisinde Puanlama

Emsal Karar 1Konutu için oturulamaz raporu tanzim edilen personelin, garnizona yeni

13-10-2019

Denizaltı , Dalgıç , Kurbağa Adam Tazminatı

Emsal Karar 15085 sayılı Kanun 17.02.2004 tarihinden itibaren yürürlüğe girdiğinden, geriye

13-10-2019