Statu

Görevbaşı Eğitiminde Başarısızlık Nedeniyle Uzman Jandarma Statüsüne Son Verme

Emsal Karar 1Görevbaşı eğitim sonunda tabi tutulduğu yazılı sınavda, sınav kağıdının değerlendirilmesinde maddi hata yapıldığı anlaşılan, gerçek notu, sözlü notu ve kanaat notları toplamı 50’yi geçen davacı uzman jandarma çavuşun statüsüne son verilmesi işlemi hukuka aykırı düşmüştür.Mevzuat hükümlerine uygun olarak davacı, beşinci ayın sonunda yapılan test şeklinde tek seçmeli olarak hazırlanan 100 yazılı sınav sonunda 55 doğru cevap vermiş ve 40 Devamı


KORUMA STATÜSÜ

Emsal Karar3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun açık düzenlemesine rağmen, haklarında özel koruma statüsü devam eden personelin beş yıllık oturma süresini doldurması halinde ön puanlamaya tabi tutulacağına ilişkin TSK. Konut Yönergesi’nin Geçici 6 ncı maddesi hukuka aykırı düştüğü gibi; bu Yönerge hükmüne dayalı konuttan çıkarılma işlemi de hukuka aykırılıkla sakatlanmıştır. Davacı, 12.09.1997 tarihinde kayda geçen dava dilekçesinde özetle; özellikle Güneydo ğu Anadolu Devamı


YEDEK SUBAY ÖĞRETMEN STATÜSÜNDEN ÇIKARMA

Emsal KararÖZETİ: Yedek subay öğretmen statüsünde iken salt istirahat kullandığı gerekçesiyle davacının bu statüden çıkarılması hukuka aykırı olup; davacının bu nedenle uğradığı maddi ve manevi zararların tazmini gerekir. Davacı vekilinin 14 Ekim 1997 tarihinde kayda geçen dava dilekçesi ile savunmaya karşı verdiği ve 3 Şubat 1998 tarihinde kayda geçen cevap layihasında; davacının yedek subay öğretmen olarak Milli Eğitim Bakanlığı emrine verildiğini Devamı


3 Kayıt Bulundu