Anayasa Mahkemesi ihlal tespit ettiğinde hangi kararları alabilir?

Mahkeme, yeniden yargılama yapılması için dosyayı ilgili mahkemeye gönderir. İlgili mahkeme, ihlal kararında açıkladığı ihlali ve sonuçlarını ortadan kaldıracak şekilde yeniden yargılama yapar ve mümkünse dosya üzerinden ivedilikle karar verir. Yeniden yargılama yapılmasında hukuki yarar bulunmadığı takdirde başvurucu lehine uygun bir tazminata hükmedilebilir. Tazminat miktarının  ayrıntılı bir incelemeyi gerektirmesi hâlinde, Mahkeme tazminat miktarı karara bağlanmaksızın genel mahkemelerde dava açılması yolunu gösterebilir. görüldüğü üzere Anayasa Mahkemesine yapılan bireysel başvurular sonucunda yeniden yargılama kararı verilmesi mümkündür.

Avukata Sor!


Diğer Başlıklar

Cenaze Ödeneği kimlere verilir? Miktarı ne kadardır?

İş kazası ya da meslek hastalığı sonucu ölen kişilerin geride kalanlarına, Malullük,

15-09-2019

Sınıfta Bırakılma

Emsal Karar 1Bütünlemeye kaldığı matematik dersinden tek ders sınavında da başarısız

12-10-2019

Bireysel başvuru incelemesinde duruşma yapılması, tanık ve uzman dinlenmesi ve keşif yapılması mümkün müdür?

Başvurular dosya üzerinden incelenir. Ancak resen ya da başvurucu veya Adalet

28-11-2019