Yeterlilik Sınavında Başarısız Sayılarak İlişiği Kesilen Astsubay Adayı Hakkında Emsal Karar

Yeterlilik Sınavında Başarısız Sayılarak İlişiği Kesilen Astsubay Adayı Hakkında Emsal Karar

Yeterlilik (Mülakat-Sözlü) Sınavında Başarısız Sayılarak İlişiği Kesilen Astsubay Adayı Hakkında Emsal Karar
 
Davacının, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı'nda sözleşmeli astsubay adayı olarak öğrenim görmekte iken eğitim sonu yeterlilik sınavında başarısız olduğundan bahisle öğrencilikten ilişiğinin kesilmesine ilişkin  işlemin iptali istemiyle dava açılmıştır.
 
Yapılan yargılama sonucunda "Uyuşmazlıkta, davacının, yapılan spor  sınavında "100",  atış sınavında  "60" puan aldığı,  sözlü sınavda kendisine altı soru sorulduğu, dosyaya sunulan tutanağa göre 3 soruyu doğru, 1 soruyu kısmen doğru, bir soruyu eksik ve bir soruyu yanlış cevapladığı hâlde Komisyon Başkanının 46, 1. üyenin 44,  ikinci üyenin 48 puan verdiği, akademik konulara ilişkin davacının cevapları ile verilen puanın orantılı olmadığı, tutanakta yer alan özgüveni, muhakeme gücü ve kendini ifade etme yeteneğinin zayıf olduğu yönündeki tespitlerin soyut nitelikte olduğu dolayısıyla objektif değerlendirme yapılmadığı sonucuna varıldığından davacının yeterlilik sınavında başarısız sayılması ve ilişiğinin kesilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır." gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Avukata Sor!


Kategoriler

Diğer Başlıklar

Babası Hakkındaki İstihbari Bilgi Notu Nedeniyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Uzman Erbaş Hakkında Emsal Karar

Babası Hakkındaki İstihbari Bilgi Notu Nedeniyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Uzman

07-04-2020

Yapılan Tatbikat Esnasında Yaralanma Nedeniyle Nakdi Tazminat Ödenmemesi İşlemi Hakkında Emsal Karar

Yapılan Tatbikat Esnasında Yaralanma Nedeniyle Nakdi Tazminat Ödenmemesi İşlemi Hakkında Emsal

06-04-2020