YEDEK SUBAYLIKTAN ERLİĞE DÜŞÜRÜLME İLE YEDEK ASTSUBAYLIKTAN ERLİĞE DÜŞÜRÜLME EMSAL KARARLAR

YEDEK SUBAYLIKTAN ERLİĞE DÜŞÜRÜLME İLE YEDEK ASTSUBAYLIKTAN ERLİĞE DÜŞÜRÜLME EMSAL KARARLAR

 YEDEK SUBAYLIKTAN ERLİĞE DÜŞÜRÜLME İLE YEDEK ASTSUBAYLIKTAN ERLİĞE DÜŞÜRÜLME EMSAL KARARLAR

7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun, "Yedek subay veya yedek astsubay olmaya engel hâller" başlıklı 33.maddesinde engel haller sayılmıştır.

"(1) Yedek subay veya yedek astsubay, yedek subay adayı veya yedek astsubay adayı, yedek subay aday adayı veya yedek astsubay aday adayı iken;

a) 1632 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi ile 926 sayılı Kanunun 50 nci maddesinde belirtilen suçlardan mahkûm olanlar,

b) Süresine bakılmaksızın kamu hizmetlerinden yasaklı olanlar ile idari karar sonucu kamu hizmetlerinden çıkarılanlar,

c) Yedek subay veya yedek astsubaylardan askerlik hizmet süresini tamamlamadan çeşitli nedenlerle Türk Silahlı Kuvvetleriyle ilişikleri kesilen veya mahkeme kararı ile ya da haklarında verilen mahkûmiyet kararının sonucu olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılanlar,

ç) Yedek subay adayı veya yedek astsubay adaylarından Bakanlıkça bu konuda çıkarılan yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde;

1) Disiplinsizlik ve ahlaki durumları nedeniyle yedek subay veya yedek astsubay olması uygun görülmeyenler,

2) Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşüren veya askerliğin şeref ve haysiyetiyle bağdaşmayacak eylemlerde bulunanlar ile tutum ve davranışlarıyla yasa dışı siyasi, yıkıcı, bölücü ideolojik görüşü benimsemiş olduğu anlaşılanlar,

3) Yedek subay veya yedek astsubay eğitim ve öğretiminde başarı gösteremeyenler,

d) Subay, astsubay, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş veya er olarak görev yaparken askerlik hizmet süresini tamamlamadan disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle Türk Silahlı Kuvvetleriyle ilişikleri kesilen veya mahkeme kararı ile ya da haklarında verilen mahkûmiyet kararının sonucu olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılanlar,

askerlik hizmetini er statüsünde tamamlar. Bunların askerlik hizmeti erbaş ve erlerin hizmet süresi kadardır."

Yedek subaylık eğitimine devam etmekte olan adaylar hakkında idare tarafından  yukarıda belirtilen madde hükmü gerekçe gösterilerek, yedek subay adaylığından erliğe düşürülme işlemi tesis edilmektedir.  Hakkında tesis edilen işlemin  haksız olduğunu düşünenler, işlemin kendilerine tebliği tarihinden itibaren 60 günlük dava açma süresi içinde mutlaka  idare mahkemesinde dava açmaları gerekmektedir.  Bu süre hak düşürücü bir süredir. Süre geçirildiği takdirde dava açma imkanı bulunmamaktadır. Açılsa dahi idare mahkemesi, sürenin geçirildiği gerekçesiyle usul yönünden dava yı reddedecek ve karşı vekalet ücretine hükmedecektir. Tesis edilen işlem iptal edilmediği durumlarda ise, askerlik hizmeti sonrasında da kamu görevine girmek isteyenler açısından sıkıntılara sebebiyet vermesi kuvvetle muhtemeldir.  Bu nedenle hakkında benzer işlem tesis edilenlerin hukuki yardım almasında fayda bulunmaktadır. Bu konuyla ilgili olarak, benzer davalara emsal teşkil edebilecek yürütmenin durdurulması kararları aşağıda sunulmuştur.

Yedek Subaylıktan Erliğe Düşürülme Emsal Karar

Müvekkilin İzmir Ulaştırma ve Personel Okul Komutanlığı'nda yedek subay adaylığı eğitimine devam etmekte iken; yedek subay adaylığı sonlandırılarak er statüsüne düşürülmesine ilişkin tesis edilen işlemin iptaline ve yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi istemiyle Ankara 7. İdare Mahkemesinde iptal davası açılmıştır.Yapılan inceleme sonucunda İdare Mahkemesi,  hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin, uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı Kanun'un 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına karar vermiştir.

Yedek Astsubaylıktan Erliğe Düşürülme Emsal Karar

Yedek astsubay adayı statüsünde bulunan müvekkilin, 7179 sayılı Askeralma Kanununun 33/1-ç-2  (tutum ve davranışlarıyla yasa dışı siyasi, yıkıcı, bölücü ideolojik görüşü benimsemiş olduğu anlaşılanlar) maddesi uyarınca yedek astsubay olamayacağına ve askerlik hizmetinin er statüsünde tamamlattırılmasına ilişkin 05/10/2020 tarihli ve 2020/30 sayılı işlemin iptali ve yürütmesinin durdurulması ile işlem sebebiyle mahrum kaldığı parasal haklarının faiziyle birlikte davalı idarece ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılan davada idare mahkemesi tarafından yürütmenin durdurulması kararı verilmiştir.

 1. D. D. 09-11-2021

  Asteğmenlik (yedek subay) görevini yaparken erliğe düşürülen kişiler, aldıkları maaş ücretlerini geri öder mi?

  • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @D. D.09-11-2021

   Hayır, ödemezler.

  Hüseyin 23-07-2021

  2015 te bir dosyam vardı dosya yaklaşık 3 sene sürdü mahkeme kararında ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verildi sonra karşı taraf şikayetini çekti 2018 de sonra dosya kamu davasına döndü kaç senedir dosya istinaf ta karara bağlanmadı ve bana da yedek astsubaylık çıktı bu erliğe düşürülme nedenimidir ?

  • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @Hüseyin23-07-2021

   Mevcur durumunuzda erliğe düşürülme hallerinden birisi bulunmamaktadır.

  E.K. 22-07-2021

  Ben yedek astsubaylığa kabul edildim ama güvenlik soruşturmasında ilkokulda 3 ay kadar kısa süreli gittiğim ve ne olduğunu bilmediğim fetö dershanesi yüzünden erliğe düşürülür müyüm ?

  • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @E.K.22-07-2021

   Düşürülme ihtimaliniz bulunmaktadır. Böyle bir durumla karşılaşırsanız dava açmanız gerekmektedir.

  ferhad demir 24-06-2021

  Merhabalar \\\\r\\\\nBen yedek subaylıktan erliğe düşürüldüm. Dava açtım ve yürütme durdurma kararı geldi beni tekrar çağırırlar mı bundan sonraki süreç nasıl işler

  • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @ferhad demir24-06-2021

   İdare, YD kararını 30 gün içinde yerine getirmek zorundadır. Mahkeme kararı idareye tebliğ edildikten sonra sizi çağıracaklardır.

  Demir Demir 22-04-2021

  Yedek astsubay eğitim birliğinde işlediğim yüz kızartıcı bir suçtan dolayı evrakta sahtecilik ve üniforma ve askeri malzemeleri kötüye kullanmaktan suçlanıyorum erliğe düşürüldüm ne yapmalıyım?

  • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @Demir Demir22-04-2021

   Erliğe düşürülme işleminin iptali istemiyle idare mahkemesinde iptal davası  açılabilir.

  Onur Temiz 13-04-2021

  Ben bakaya kaldim bakaya kalmak erlige dusurulme sebebimi yedek astsubay cikmisti ocak ayinda bana

  • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @Onur Temiz13-04-2021

   Erliğe düşürülme sebepleri arasında yer almamaktadır. Yedek subay ve yedek astsubay adayı statüsündeki bakayalar  ele geçirildikten sonraki ilk celp döneminde sevk edilirler. 

  Ali Yalcinkaya 25-03-2021

  Yedekastsubay adayliktan erlige düşersek 70 gün egitimdeki gunlerin 3 gunü 1 gun mü sayiliyor?

  • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @Ali Yalcinkaya25-03-2021

   Silahaltında geçirmiş olduğunuz süreler tabi olacağınız erbaş ve er askerlik hizmet süresinden sayılır.

  Asker 24-03-2021

  Yedek astsubayliktan erlige dusuruldukten sonra bir daha devlet dairelerinde calisilamaz mi?

  • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @Asker24-03-2021

   Memurluğa giriş şartları 657 sayılı Kanun'da sayılmıştır. Erliğe düşürülme nedeniniz 657 sayılı Kanun'da yer alan genel şartlara ya da başvurduğunuz kurumun özel şartlarına aykırı bir durum oluşturmuyor ise  kamuda çalışabilirisiniz.

  Yusuf Ataş 15-03-2021

  Yedek subaylıktan düşürüldüm ne yapmam gerek

  • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @Yusuf Ataş15-03-2021

   İşlemin tebliğinden itibaren 60 gün içinde işlemin iptali istemiyle idare mahkemesinde iptal davası açmanız gerekmektedir.

Avukata Sor!


Kategoriler

Diğer Başlıklar

UYUŞTURUCU MADDE KULLANDIĞI İDDİASIYLA GÜVENLİK SORUŞTURMASI OLUMSUZ SONUÇLANAN UZMAN ERBAŞ HAKKINDA EMSAL KARAR

UYUŞTURUCU MADDE KULLANDIĞI İDDİASIYLA GÜVENLİK SORUŞTURMASI OLUMSUZ SONUÇLANAN UZMAN ERBAŞ HAKKINDA

22-12-2020

Güvenlik Soruşturmasının Olumsuz Olduğu Gerekçesiyle Adaylığı Sonlandırılan Çarşı ve Mahalle Bekçi Adayı Hakkında Emsal Karar

Güvenlik Soruşturmasının Olumsuz Olduğu Gerekçesiyle Adaylığı Sonlandırılan Çarşı ve Mahalle Bekçi

07-04-2020

TSK'da Askeri Öğrenci Olduğundan Bahisle Adaylığı Sonlandırılan Uzman Erbaş Hakkında Emsal Karar

TSK'da Askeri Öğrenci Olduğundan Bahisle Adaylığı Sonlandırılan Uzman Erbaş Hakkında Emsal

10-03-2020