Sözleşmeli Subay Nasbı

Emsal Karar 1

Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönergesinin (JGY51-10) Üçüncü Bölüm 1 inci Maddesinde ‘’Diğer şartlar başlıklı’’ ç fıkrası 2 nci bendinde yer alan ‘’Yedek subay ve Uzman erbaş kaynağından müracaat edenlerin sicil not ortalaması %85 ve yukarısında olmak’’ hükmü Anayasanın 124 üncü maddesine aykırı olup iptali gerektiğinden davacı hakkında bu hükme dayanılarak tesis edilen sözleşmeli subaylığa geçirilme işlemlerinin durdurulması işlemi hukuka aykırılıkla sakatlanmış bulunmaktadır. 

 Davacı hakkında tesis edilen Sözleşmeli Subaylığa alınma işleminin durdurulması işleminin dayanağını teşkil eden Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönergesi’nin (JGY 51-10) Üçüncü Bölüm 1nci maddesindeki “Diğer şartlar” başlıklı ç) fıkrası 2 nci bendi iptal edilmiş olduğundan bu maddeye dayanılarak tesis edilmiş olan davacının sözleşmeli subaylığa geçirilme işlemlerinin durdurulması işleminin sebep yönünden   hukuka aykırılıkla sakatlanmış olduğu anlaşılmıştır. 

(AYİM.1.D., 16.03.2004; E.2003/467, K.2004/510)

  

Avukata Sor!


Diğer Başlıklar

Sürekli iş göremezlik geliri nedir?

Kişi, meslekte kazanma gücünü en az %10 oranında kaybetmişse bu durumda

15-09-2019

Askerlik Hizmetinden Muaf Tutulma

Emsal Karar 1ÖZETİ : Davacının ağabeyinin firar halindeyken yakalanarak nezarethaneye konduğu

18-03-2021

Yetersizlik Nedeniyle Ayırma

Emsal Karar 12001 yılı sicil döneminde yetersiz düzeyde sicil notu ile

11-10-2019