Nasip

Sözleşmeli Subay Nasbı

Emsal Karar 1Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönergesinin (JGY51-10) Üçüncü Bölüm 1 inci Maddesinde ‘’Diğer şartlar başlıklı’’ ç fıkrası 2 nci bendinde yer alan ‘’Yedek subay ve Uzman erbaş kaynağından müracaat edenlerin sicil not ortalaması %85 ve yukarısında olmak’’ hükmü Anayasanın 124 üncü maddesine aykırı olup iptali gerektiğinden davacı hakkında bu hükme dayanılarak tesis edilen sözleşmeli subaylığa geçirilme işlemlerinin durdurulması işlemi hukuka Devamı


Subaylığa İlk Nasıp

Emsal Karar 1Tabur K.lığına 22 gün vekalet eden 3 üncü sicil üstü tarafından nitelik belgesinde belirtilen olumsuz kanaatin, davacıyı daha yakından tanıyan 1 ve 2 nci sicil üstlerinin olumlu yöndeki kanaatleriyle uyum içinde olmaması ve subjektifliğinin belirlenmesi karşısında, bu nitelik belgesindeki olumsuz kanaate dayanılarak tesis edilen sözleşmeli subaylığa kabul işlemlerinin durdurulması işleminde hukuka uyarlılık görülmemiştir.(AYİM 1.D. 13.01.2004; E.2004/93, K.2004/101)Emsal Karar 2Statü Devamı


Yedek Subaylıktan Muvazzaf Subaylığa Nasıp

Emsal Karar 1Sicil notu ortalaması % 85 in altında olan ve hakkındaki nitelik belgesi olumsuz düzenlenen davacı Asteğmen subayın, muvazzaf subaylığa kabul edilmemesi işleminde hukuka aykırılık yoktur.KKK.lığı bünyesinde asteğmen rütbesiyle askerlik hizmetini yapan ve Hv.K.K.lığının açtığı sınavı kazanmış olan davacının Hv.K.K.lığı tarafından muvazzaf subay nasbedilmesi için asteğmen olarak görev yaptığı birliğindeki sicil üstleri tarafından hakkında olumlu nitelik belgesi düzenlenmesi ve almış Devamı


3 Kayıt Bulundu