SAĞLIK YETENEĞİNİ TAŞIMAMASI NEDENİYLE SÖZLEŞMENİN FESHİ

Emsal Karar 1

1993 yılında Uzman Erbaş Statüsüne alınırken sağlık kurulu raporuyla hakkında “Piyade Sınıfında Uzman Erbaş Olur” kararı verilip sehven Tank Sınıfında istihdam edilerek 2002 yılına kadar görev yapan davacı hakkında son olarak düzenlenen “Tank Sınıfında Uzman Erbaş Olamaz” kararlı sağlık kurulu raporundaki rahatsızlığının, Piyade sınıfında Uzman Erbaş olmasına engel hal teşkil etmediğinin belirlenmesi karşısında sağlık nedeniyle sözleşme yenilenmemesi işlemi hukuka aykırılıkla sakatlanmıştır.

Dava konusu üzerinde durulması gereken husus,davacının uzman erbaş statüsüne giriş konusunda bir kazanılmış hakka sahip olduğudur.Zira davacı uzman erbaş statüsüne ilişkin tüm yasal şartları karşılamış ve sağlık durumu itibariyle piyade uzman    erbaş   olmasına    karar   verilmiş  ise  de   idari   hata   ile   tank     sınıfına verilmiştir.Davacının uzman erbaş statüsüne girmesi işleminde hukuka aykırılık olmadığı gibi idarenin hatalı işleminde davacının hiçbir kusuru bulunmamaktadır. Davacı kendi iradesi dışında tank uzman erbaşlığa istihdam edilmiştir.uzman erbaş statüsüne giriş hakkı davacı yönünden kişiselleşmiş ve uygulamaya konulmuş olduğundan davacı yönünden bir kazanılmış hak ortaya çıkmaktadır. 

Kazanılmış hak ilkesi çerçevesinde idarenin yapmış olduğu sözleşmenin feshi işlemi hukuka aykırılık teşkil etmektedir. 

İdari istikrar ilkesi, bireylerin kendileri arasında ve idare ile ilişkilerinde güven ve süreklilik sağlamaya yönelik ve hukuka aykırı tesis edilen idari işlemin uzunca bir süre sonunda geri alınmasını engelleyen bir genel idare hukuku ilkesidir. Davacı 1993 yılında Piyade sınıfı yerine sehven tank sınıfına alındıktan sonra 2002 yılına kadar uzunca bir süre veya makul olarak kabul edilmeyecek bir süre bu sınıfta uzman erbaş olarak görev yapmış ve davacı lehine bir çok subjektif haklar doğmuş olması sebebiyle uzun bir süre sonunda işlemin geri alınması açıkça idari istikrar ilkesine de aykırılık teşkil edecektir. 

Ayrıca davacının özlük dosyası incelendiğinde dokuz yılı aşkın bir süre başarıyla görevini sürdürdüğü, disiplinli bir asker olduğu görülmektedir.Bireylerin kendileri ve idare ile ilişkilerinde güven ve süreklilik sağlamaya yönelik olan idari istikrar ilkesi çerçevesinde davacının iradesi dışında ve davalı idarenin savunmalarında da belirttiği üzere sehven tank sınıfına alındıktan sonra aynı teşhis ve tanıları içeren sağlık raporlarıyla yıllarca sözleşmesi yenilenmek suretiyle  uzunca bir süre başarılı ve disiplinli bir asker olarak görevini sürdürmüş olmasına karşın son aşamada kendisine atfı kabil bir kusuru da olmamasına rağmen idarenin kendi kusurundan kaynaklanan hatalı istihdam ve görevlendirmenin olumsuz sonuçlarını davacıya yüklemesi hakkaniyete ve kazanılmış hak ilkesine aykırı düşmektedir. Kamu yararı ile birey yararı arasında adilane dengenin tesis edilmesinin gerekliliği tartışmasız kabul gören bir husus olup   idarenin sınıf değişikliği yerine davacının uzman erbaş statüsünden çıkarılması işlemi tesis etmesinin konu ve amaç yönlerinden de hukuka aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

(AYİM 1.D. 7.10.2003; E. 2003/429, K. 2003/1233) 

Emsal Karar 2

Sözleşme yenilenmesi işlemine esas olmak üzere Uzman Erbaş olur raporu almak üzere Askeri Hastaneye sevkedildiği esnada yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre Uzman Erbaş olmak için gerekli sağlık nitelikleri taşımayan davacının, sözleşme süresi sona ermeden mevzuatta yapılan değişiklik neticesinde Uzman Erbaş olmak için gerekli sağlık koşullarına haiz olduğunun belirlenmesi karşısında sözleşme yenilenmemesi işlemi hukuka uyarlı görülmemiştir.

Davacının  sağlık muayenesi için Hastaneye gönderildiği ve Hv.Eğt. K.lığı  600 Yt.Hv.Hst.si  Sağlık Kurulunca raporun düzenlendiği  18.01.2002  tarihinde yürürlükte olan  TSK. Sağlık  Yeteneği Yönetmeliğinin Ek’i Hastalık ve Arızalar  Listesinin  63 ncü madde A/3 fıkrası, davacının istihdam edildiği Dz.Piyade  sınıfında  “var olan tanı” nedeniyle  sağlık yönünden uzman erbaşlığa  devamına engel iken, sözleşme süresinin  dolmasından  yaklaşık üç ay önce 19.02.2002 tarihinde yapılan değişiklikle engel olmaktan çıkarılması  nedeniyle 18.01.2002 tarihinde  verilen rapor sırasında  engel bir hüküm olsa bile henüz statüsü yani uzman erbaş olarak  istihdamı devam ederken yapılan  değişiklikle bu engel hal ortadan kaldırıldığından,  artık sözleşmenin  sona erdiği  gün mevcut olan  mevzuat  hükmünün uygulanması gerekirken  yürürlükten kalkan mevzuat hükmüne dayanılarak,  tanzim edilen  sağlık raporuna  istinaden sözleşmenin yenilenmemesi  işlemi sebep unsuru yönünden  hukuka aykırılıkla  sakatlanmış  bulunmaktadır.

(AYİM 1.D. 28.05.2003; E. 2002/1141, K. 2003/767) 

  1. Özkan keskin 30-06-2021

    Merhabalar ben 2014 yılında jandarma komando uzman erbaş olarak göreve başladım 5 yıl sirnakta gorev yaptim ve 2019 ağustos ayında ankara ya tayinim cikti 2020 mart ayında gözden üveit geçirdim ve hastaneye gittim birçok test yapıldı ve sebebini bulamadılar 2 ay önce ulucanlar göz hastanesine gittim ve behcet hastalığı teşhisi koydular ayni hastalıktan babamdada var genetik olduğunu söylediler ilaçlara başladım cok şükür bi gözümde bir sıkıntı yok ilaca baslayalı 15 günde bir kontrole gidiyorum raporlu ilac kullanıyorum seneye sözleşmem bitiyor 2022 son ayında sözleşme yenilemede sıkıntı olurmu 2014 lüyüm eger olursa nasil bir haklardan faydalanırım nasil bir yol izlemeliyim lütfen cevaplarmisiniz teşekkür ederim

    • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @Özkan keskin30-06-2021

      Behçet hastalığının derecesi önemlidir. Organ tutulumlu olursa B diliminden, kalıcı organ fonksiyon bozukluğu yapmış ise D diliminden işlem yapılır. Bu dilimlerde uzman erbaşlar için görev yapamaz raporu verilir. Sözleşmeniz yenilenmezse ikramiye ödemesi yapılır, sağlık yardımı alabilrsiniz, ayrıca en az 7  yıl hizmet süresini tamamlandığınızdan dolayı 657 sayılı Kanun 92. maddesinden yararlanma hakkınız olur yani  açık kadrolara başvurabilirisiniz.

Avukata Sor!


Diğer Başlıklar

Anayasal önem kriteri nasıl uygulanmaktadır?

Anayasa Mahkemesi, Anayasa’nın uygulanması, yorumlanması veya temel hakların kapsamının ve sınırlarının

28-11-2019

Sosyal Güvenlik Kurumu yaptığı ödemeleri kusuru olan işverene rücu edebilir mi?

İş kazası veya meslek hastalığı işverenin kastı ya da işçilerin sağlığını

15-09-2019

Objektif Verilmeyen Sicil

Emsal KararÖZETİ: Davacının genel sicil eğilimine uygun olan, ani ve açık

30-11-2019