PERGİN Kapsamında Olduğu Gerekçesiyle Olumsuz Kanaat ve Düşük Sicil Notu Verilen Astsubay Hakkında Emsal Karar

PERGİN Kapsamında Olduğu Gerekçesiyle Olumsuz Kanaat ve Düşük Sicil Notu Verilen Astsubay Hakkında Emsal Karar

PERGİN Kapsamında Olduğu Gerekçesiyle Olumsuz Kanaat ve Düşük Sicil Notu Verilen Astsubay Hakkında Emsal Karar

Jandarma Genel  Komutanlığı bünyesinde karakol komutanı olarak görev yapan müvekkil tarafından, 2020 yılına ilişkin sicil notunun ve olumsuz kanaatlerin; hukuka ve mevzuata aykırı olduğu, sicil safahatına aykırı sicil notu verildiği ileri sürülerek açıılan iptal davasında; davalı idare tarafından yapılan yazılı savunmada;  müvekkilin 2020 yılı sicilinin yetkili sicil üstlerince tanzim edildiği, sicil üstlerinin davacı ile sicil üstleri arasında kişisel husumeti ortaya koyar nitelikte veya sicilin subjektif değerlendirmelerle doldurulduğuna ilişkin herhangi bir emarenin bulunmadığı, Astsubay Sicil Yönetmeliğine göre işlem tesis edildiği, sicil amirlerince müvekkilin PERGİN kapsamında olduğu için yurt dışında temsil kabiliyetinin mümkün olmadığı yönünde kanaat bildirildiği, sicil notlarının yetkili üstlerce tanzim edildiği ve usul ve hukukua uygun olduğu ileri sürülerek davanın reddi gerektiği belirtilmiştir.

Van 2. İdare Mahkemesi tarafından yapılan inceleme sonucunda; "sicil iptali davalarında davacının geçmiş sicil safahatı, dava konusu sicil notunun objektif olup olmadığının denetiminde önemli bir kriter olarak kabul edilmekte olup, uzun yıllar boyunca çok yüksek sicil notları ile takdir edilen ve 2020 yılı sicil dönemi ve öncesinde de birden çok takdir belgesi alan davacının, genel gidişatına istisna teşkil edecek şekilde ve göze çarpacak nitelikte ayrıca birdenbire birkaç puandan fazla düşüşünü açıklayan şekilde somut ve makul nedenler öne sürülmeksizin tesis olunan dava konusu 2020 yılı sicil notu ile iddia edildiği yönünde ispatlar nitelikte herhangi bir somut bir bilgi ve belge sunulmayan olumsuz kanaatlere ilişkin işlemde objektif kriterlere uygun davranılmadığı" gerekçesiyle dava konusu işlemde  hukuka uyarlılık bulunmayarak iptaline karar verilmilştir.

Avukata Sor!


Kategoriler

Diğer Başlıklar

TSK'da Askeri Öğrenci Olduğundan Bahisle Adaylığı Sonlandırılan Uzman Erbaş Hakkında Emsal Karar

TSK'da Askeri Öğrenci Olduğundan Bahisle Adaylığı Sonlandırılan Uzman Erbaş Hakkında Emsal

10-03-2020

MAZERETSİZ OLARAK BİR SÖZLEŞME YILI İÇERİSİNDE YEDİ GÜN SÜREYLE GÖREVE GELMEDİĞİNDEN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLEN UZMAN ERBAŞ HAKKINDA EMSAL KARAR

MAZERETSİZ OLARAK BİR SÖZLEŞME YILI İÇERİSİNDE YEDİ GÜN SÜREYLE GÖREVE GELMEDİĞİNDEN

16-03-2022

2019-1 Dönemi Uzman Erbaş Temini Kapsamında Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlananlar

2019-1 Dönemi Uzman Erbaş Temini Kapsamında Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlananlar2019-1 Dönemi

09-06-2020