"Mesleğin Saygınlığını Zedeleyecek Şekilde Uygunsuz Yerlere Gitmek" Fiilini İşlediğinden Bahisle Meslekten Çıkarma Cezası Verilen Uzman Erbaş Hakkında Emsal Yürütmenin Durdurulması Kararı

 "Mesleğin Saygınlığını Zedeleyecek Şekilde Uygunsuz Yerlere Gitmek" Fiilini İşlediğinden Bahisle Meslekten Çıkarma Cezası Verilen Uzman Erbaş Hakkında Emsal Yürütmenin Durdurulması  Kararı


Uzman çavuş olarak görev yaptığı sırada  sıralı amirlerinde izin almaksızın arkadaşı  ile birlikte  gazinoya eğlenmeye gitmesi ve burada mekan sahibi ile yaşadıkları tartışma nedeniyle hakkında adli soruşturma ve akabinde de idari soruşturma başlatılmıştır. Yapılan soruşturma sonucu hazırlanan soruşturma raporunda; uzman çavuşun nöbet görevine izinsiz olarak gelmediği, amirinden izin almaksızın görevli bulunduğu ilin dışına çıktığı, hizmet dışında resmi sıfatın gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak hareketlerde bulunduğu ve mesleğin saygınlığını zedeleyecek şekilde uygunsuz yerlere gittiğinden bahisle dört farklı disiplin cezası uygulanması gerektiği yönünde görüş bildirilmiştir.

Bunun üzerine 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun'un 8/(6)-i maddesinde düzenlene "mesleğin saygınlığını zedeleyecek şekilde uygunsuz yerlere gitmek" fiilini işlediği bahisle uzman çavuşun savunması istenmiş;  İl Jandarma Disiplin Kurulu , uzman çavuşun  daha öncede gittiği ve sakıncalı olduğunun bildiği mekana gittiği, mekanın uygunsuz vasıfların olduğunun  Jandarma Komutanlığınca tanzim edilen tutanaktan anlaşıldığından bahisle 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun'un 8/(6)-i maddesinde düzenlene "mesleğin saygınlığını zedeleyecek şekilde uygunsuz yerlere gitmek" fiilini işlediği sübut bulduğundan meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasının uygun olacağına karar verildiği, ayrıca uzman çavuşun 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun'un 28/2. maddesi uyarınca görevden uzaklaştırılmasına karar verildiği, konunun Yüksek Disiplin Kurlunda değerlendirilmesi sonucu uygun bulma  kararı ve  Bakan Olur  işlemi ile meslekten çıkarılması kararının uygun olduğuna karar verilmesi üzerine bu işlemin iptali istemiyle  yürütmenin durdurulması istemli iptal davası açılmıştır. İdare Mahkemesi yaptığı inceleme sonucunda;  hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin, uygulanması hâlinde telâfisi güç yahut imkânsız zararlar meydana gelebileceği sonucuna vararark, 2577 sayılı Kanun'un 27'nci maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir.

Avukata Sor!


Kategoriler

Diğer Başlıklar

"Görevde Kayıtsızlık Göstermek, Görevi Savsaklamak veya Geçerli Bir Özrü Olmaksızın Belirtilen Sürede Bitirmemek" Disiplinsizliği ile İlgili Emsal Karar

"Görevde Kayıtsızlık Göstermek, Görevi Savsaklamak veya Geçerli Bir Özrü Olmaksızın Belirtilen

06-10-2021

Bank Asya'da Hesap Açtırdığı Gerekçesiyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Uzman Erbaş Hakkında Emsal Karar

Bank Asya'da Hesap Açtırdığı Gerekçesiyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Uzman Erbaş

07-04-2020

Devam Eden Soruşturma Nedeniyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Bekçi Adayı Hakkında Verilen İptal Kararı

Devam Eden Soruşturma Nedeniyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Bekçi Adayı Hakkında

07-04-2020