Lojmandan Tahliye İşlemi

Emsal Karar 1

Davacının lojmanda 5 yıllık oturma süresi sonunda, dört adet konut öneriye çıkarılması, beş personelin tercihte bulunması ve sıralaması itibarı ile davacının puanı önerilen konut sayısı içerisinde kalmaması nedeniyle davacıya oturduğu konutun yeniden tahsis edilmesi mümkün değildir. 

Somut olayda; dört adet konut öneriye çıkarılmış, beş personel tercihte bulunmuş, sıralaması itibarı ile davacının puanı önerilen konut sayısı içerisinde kalmadığından davacıya oturduğu konut yeniden tahsis edilememiş, oturduğu konut daha yüksek puanlı bir personele verilmiş, önerilen iki konutu tercih etmeyen davacının konutu tahliyesi istenmiştir. Yapılan işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir.

(AYİM. 3.D., 03.06.2010; E. 2010/270, K. 2010/702) 

Emsal Karar 2

Davacının tahliyesinin talep edildiği konutun sıra tahsisli olarak davacıya verildiği ve beş yıllık oturma süresi dolmadan tahliyesinin talep edilmesinin hukuka aykırı olduğu anlaşıldığından, lojmandan tahliye işleminin iptaline karar verilmiştir. 

2946 sayılı Kamu Konutları Kanununun 3 ve 11 inci maddesine dayanılarak yürürlüğe konulan Kamu Konutları Yönetmeliğinin 14 üncü maddesi son fıkrasına istinaden yürürlüğü konulan Türk Silahlı Kuvvetleri Konut Yönergesinin 1 inci Bölüm 5 inci maddesi b fıkrası gereği, ve Siirt İl Jandarma Komutanlığınca 1999 ve 2007 yılında hazırlanmış konut özel yönergelerinde  Şehit J.Er Yüksel Eryiğit Apt.1, 2 ve 4 nolu dairelerinin Uzman Jandarma, 3, 5 ve 6 nolu dairelerinin Svl.Me. kontenjanında olduğu görülmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri Konut Yönergesinin 3 üncü Bölüm 3 üncü maddesinde Görev, Hizmet ve Sıra Tahsisli olarak konutların önerilmesi ve tahsisinin nasıl yapılacağı, hangi sürelerde hangi konutların kimlere önerileceği belirtilmektedir. Davacı, kendisine tahsis edilen konutun “sıra tahsisli” olarak tahsis edildiğini iddia etmektedir. Davalı idare, davacının Özel Yönerge gereği konutların hangi statüdeki personelin kontenjanına dâhil olduğunu bildiğini ileri sürmekte ise de gerek Siirt İl Jandarma Komutanlığı Konut Özel Yönergesinin davacıya tebliğine dair belge sunulamamış olması gerekse tahsis belgesinde de konutun “sıra tahsisli” olarak tahsis edildiği dikkate alındığında (idare sehven yazıldığını kabul etmektedir) davacının iddialarının aksi ortaya konulamadığından davacının tahliyesinin talep edildiği konutun sıra tahsisli olarak tahsisinin yapıldığı ve beş yıllık oturma süresi dolmadan tahliyesinin talep edilmesinin hukuka aykırı olduğu anlaşıldığından, davacının lojmanda oturduğu süre nazara alınarak (mahsup edilerek) 5 yıllık lojmanda oturma süresinin tamamlatılması gerektiği sonucuna varılmakla işlemin iptaline karar vermek gerekmiştir. Her ne kadar dava dosyası münderecatından karar tarihi itibariyle davacının dava konusu lojman dairesini tahliye ettiği anlaşılmaktaysa da, davacının sıra tahsisli lojmanda kalan oturma süresini tamamlamasına imkân sağlayıcı tedbirlerin alınmasının davalı idare sorumluluğunda olduğu hususu izahtan varestedir.  

 (AYİM.3.D., 02.04.2009; E. 2009/426, K. 2009/407) 

 

 1. Murat Armağan 16-08-2021

  Camii dernek başkanıyım tapusu Derneğimize ait lojmanda müezzin oturuyor girerken hiçbir evrak düzenlemedik hatta doğalgaz elektrik su abonelikleri bile derneğimiz adınadır.\\\\r\\\\nKomşularla cemaatle en son da derneğimizle ters düştü bu şahsı derneğin tapulu mülkünde çıkartmak istiyoruz ne yapmalıyız hakkında mğüftülükçe soruşturma başlatıldı lakin görev yeri halen bizim hizmet verdiğimiz camii de tapumuzda lojman ibaresi Yok

  • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @Murat Armağan16-08-2021

   Öncelikle haksız işgal nedeniyle mülki amire talepte bulunabilirsiniz.

  Mustafa OKUR 27-06-2021

  selam görev tahsisi ile lojmanda oturuyordum ünvanım değişti idare iki ay içinde lojmanı boşaltmamı istedi idareye sıralı tahsis için dilekce verdim ve talebim kabul edilmedi idare mahkemesine yürütmeyi durdurma ile birlikte dava açtım mahkeme yürütmeyi durdurma kararı vermeden iki ay sürem biterse sonuc ne olur veya ben ne yapmalıyım bilgi verirseniz sevinirim .

  • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @Mustafa OKUR27-06-2021

   Savunma alınmadan yürütmenin durdurulmasını talep edebilirdiniz. Normal şartlar altında YD kararları ortalama 2-3 ay içinde verilir. Durumunuzu anlatan bir ek beyan dilekçesi yazarak idare mahkemesinden YD kararını ivedi bir şekilde verilmesini talep edebilirsiniz.

  ATALAY ATASOY 21-03-2021

  Merhabalar\\\\\\\\\\\\\\\\r\\\\\\\\\\\\\\\\nLojmanda oturuyorum 11.11.2021 tarihinde 5 yılım doluyor ancak 31.01.2021 tarihinde emekli oldum maaşım da bağlandı emekli olduktan sonra lojmanda oturmak için 2 ay süre verildi o sürenin dolmasına 10 günüm kaldı çıkmazsam nr gibi sorumluluk doğar bu konuda bilgi verirseniz sevimirim

  • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @ATALAY ATASOY21-03-2021

   Kamu Konutları Kanunu gereği "belirtilen süreler sonunda boşaltılmaz ise, tahsise yetkili makam tarafından ilgili mülki veya askeri makamlara başvurulur. Bu başvuru üzerine konut başka bir bildirime gerek kalmaksızın, kolluk kuvveti kullanılarak bir hafta içinde zorla boşalttırılır. Zorla boşalttırmaya karşı, idareye ve yargı mercilerine yapılacak başvuru boşalttırma işleminin icra ve infazını durdurmaz."

Avukata Sor!


Diğer Başlıklar

Lojman Bakım Ve Onarım Giderleri

Emsal Karar 1Mutfak dolaplarının onarımının yapılması esnasında oluşan elektrik ve sıhhi

13-10-2019

Yetersizlik Nedeniyle Ayırma

Emsal Karar 12001 yılı sicil döneminde yetersiz düzeyde sicil notu ile

11-10-2019

Subay Astsubay Sözleşmesinin Yapılmaması

Emsal KararÖZETİ : Ders geçme notunun, ilgili mevzuata aykırı olarak 60

30-11-2019