Görev Tahsisli Konut-Tahsisin Kaldırılması

Emsal Karar 1

Askerlik Dairesi ve Askerlik Şubesinin aynı bina içerisinde yer almasının Askerlik Şubesi Başkanının görev tahsisli konutunun statüsünü değiştirmeyeceğinden Askerlik Şb. Bşk.nına görev tahsisli lojman verilmemesi işleminin iptali gerekir. 

Afyon Askerlik Şubesinin Afyon Askerlik Dairesinden müstakil bir binada yer alması ve üst katında lojmanın bulunması halinde bu lojmanın TSK Konut Yönergesi gereği Askerlik Şubesi Başkanına görev tahsisli olarak verileceğinde şüphe bulunmamaktadır. MSB Askerlik Daireleri ve Askerlik Şubeleri Broşüründe de bu binada yer alan konutlardan birinin Afyon Askerlik Şubesi Başkanlığına ait olduğu belirtilmiştir. Afyon Askerlik Dairesi ve Afyon Askerlik Şubesinin aynı bina içerisinde yer almasının aleyhe yorumlanması TSK Konut Yönergesinin amaçsal yorumuna uygun düşmemektedir. TSK Konut Yönergesi hükümlerinin amacı askerlik şubelerinin gösterdiği faaliyet kapsamında hizmetin aksamadan iyi bir şekilde yürütülmesidir. Bu amaçla Askerlik Şubesi üzerinde yer alan konut Askerlik Şubesi Başkanına tahsis edilmiştir. Afyon Askerlik Şubesi ile aynı binada yer alan konutlardan birisinin Askerlik Şubesi Başkanına görev tahsisli olarak verilmemesi TSK Konut Yönergesi hükümlerine uygun değildir. 

(AYİM 3.D., 31.03.2004; E.2003/373, K.2004/451) 

Emsal Karar 2

Atanmış olduğu görev tahsisli makamın bilahare sıra tahsisli bir göreve dönüştürüldüğü tarihte ön puanlamaya tabi tutulması gereken ve bu tarihteki puanı itibariyle de sıra tahsisli olarak bir konuta girmeye müstehak olduğu anlaşılan davacı astsubaya, bu tarihten itibaren 5 yıllık oturma süresinin tanınması gerekir. 

(AYİM.1.D.27.6.2000;E.2000/258,K.2000/706) 

 

Avukata Sor!


Diğer Başlıklar

Mirasçılıktan çıkarma ne zaman söz konusu olur?

Mirasçı, mirasbırakana veya yakınlarından birine karşı ağır bir suç işlemişse, Mirasçı, mirasbırakana

25-09-2019

Tüketici sözleşmelerinde haksız şartlar bağlayıcı mıdır?

Tüketici sözleşmelerindeki haksız şartlar bağlayıcı değildir. Borçlar Kanunu'nda yer alan genel

28-11-2019

5510 sayılı Kanuna dayanarak açılan tazminat ve rücu davalarının zamanaşımı süresi ne kadardır? Ne zaman işlemeye başlar?

5510 sayılı kanuna dayanarak açılan tazminat ve rücu davalarının zamanaşımı süresi

15-09-2019