Aile Yardım Ödeneği

Emsal Karar 1

 4376 sayılı Kanun’la yapılan değişiklik öncesi yürürlükte olan 926 sayılı Kanun’un 153 üncü maddesi uyarınca, subay ve astsubayların bir sosyal güvenlik kuruluşundan emekli aylığı almakta olan eşleri için de aile yardım ödeneği ödenmesi gerekir; farklı statü kanunu olan 657 sayılı Kanun’daki özel düzenleme kıyas yoluyla 926 sayılı Kanun’a teşmil edilemez. 

 AYİM’in kararları da bu doğrultuda olduğundan istikrar bulmuş içtihatların ve uygulamaların ışığında, idarenin hatalı olarak ödemiş olsa bile (ki ödeme yapılması işleminde herhangi hatalı bir ödeme ve hukuka aykırı bir durumun bulunmadığına karar verilmiştir) geri alma işlemi ancak son ödemenin yapıldığı tarihten itibaren 60 günlük idari dava açma süresinde açılabilecek bir dava ile istenebilirdi. Ancak karar düzeltme isteminden sonra verilen karar uyarınca artık önemini yitirmiş bulunan bu hususun dahi gerçekleştirilmemiş olması ve karar düzeltmesinden sonra verilen nihai karar ile ödemelerin hukuka uygun olarak kabul ve değerlendirilmesi yapıldığı için idarenin 15 Ağustos - 15 Ekim 1997 tarihleri arasında yapmış olduğu ödemeleri geri alma yönünde ortaya çıkan idari işlem konu, maksat ve sebep unsurları yönünden hukuka uyarlı bulunmamıştır. 

(AYİM. Drl. Krl.17.12.1998; E. 1998/152, K. 1998/148) 

Avukata Sor!


Diğer Başlıklar

Vazife Malullüğü Emsal Kararlar

Malulluk ve vazife malullüğü ilgili ayrıntılı makalelere aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.Vazife MalullüğüMalullük684

17-04-2020

Sicil Tanziminde 3 Ay Birlikte Çalışma Koşulu

Emsal Karar 1ÖZETİ: 2005 yılı sicil işleminde 1’inci ve 2’nci askeri

01-12-2019

Atamada Eş Durumu

Emsal Karar 1 Eşi devlet

06-12-2019