KURSTA BAŞARISIZLIK NEDENİYLE SÖZLEŞME FESHİ

Emsal Karar

Yüksek hız telsiz operatörü olarak istihdam edilen davacı uzman erbaşın, uzmanlık alanının tamamen dışında olan mayın arama köpeği kursuna tefrik edilmesi ve bu kursta devamsızlık süresinin ilgili yönergede belirtilen oranın altında olmasına rağmen kursta başarısız olduğu gerekçesiyle sözleşmesinin feshi hukuka aykırıdır.

Davacının gönderildiği  MAK kursunun,  atandırıldığı  kadro görevli  olan Yüksek Hız Telsiz Operatörlüğüyle  bir ilgisinin olmaması,  kurstan  ilişiğinin  mevzuata  aykırı olarak kesilmesi,  davacının görev süresi,  03.12.2000 tarihinde,  07.03.2001’de süresi bitecek  sözleşmesinin  yenilemek  istemediğine  dair dilekçe  vermiş  olması yani sözleşmesi feshedilmeyecek olsa 07.03.2001’de terhis  olacak olması,  kamu yararı  hususları  dikkate  alınarak davacı hakkında   tesis edilen  sözleşmenin  feshi işleminin  sebep,  konu ve maksat yönlerinden  hukuka aykırı olduğu anlaşılmıştır.

(AYİM. 1.D.16.10.2001; E.2001/410, K.2001/1118)

Avukata Sor!


Diğer Başlıklar

Bireysel başvurunun yapılabileceği yerler neresidir?

Bireysel başvurular, Anayasa Mahkemesine şahsen yapılabileceği gibi diğer mahkemeler ya da

28-11-2019

KURSTA BAŞARISIZLIK NEDENİYLE SÖZLEŞME FESHİ

Emsal KararYüksek hız telsiz operatörü olarak istihdam edilen davacı uzman erbaşın,

28-11-2019

Hizmet Borçlanması

Emsal Karar 1Davacının kurumunca kanun hükümleri gereği davacının hizmet borçlanmasını sağlayacak

13-10-2019