Kambiyo senedi vasfına haiz bir belgede takip işlemi hangi yollarla yapılabilir?

  • Genel haciz yoluyla takip

  • Kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip

  • Genel iflas yoluyla takip (borçlu iflasa tabi kimselerden ise)

  • Kambiyo senetlerine mahsus iflas yoluyla takip (borçlu iflasa tabi kimselerden ise)

Avukata Sor!


Diğer Başlıklar

Sicilde Sirayet

Emsal Karar 1ÖZETİ: Davacının iptali isteği 2 nci sicil üstü işleminin

03-12-2019

İlave haciz ile tamamlama haczi arasındaki fark nedir?

İlave haciz hacze iştirak safhasında ortaya çıkmaktadır. Tamamlama haczi paraların paylaştırılması

24-09-2019

Deneme Süresi

Emsal KararÖZETİ: 926 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinde yer alan bir

25-12-2019