Kambiyo senedi vasfına haiz bir belgede takip işlemi hangi yollarla yapılabilir?

  • Genel haciz yoluyla takip

  • Kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip

  • Genel iflas yoluyla takip (borçlu iflasa tabi kimselerden ise)

  • Kambiyo senetlerine mahsus iflas yoluyla takip (borçlu iflasa tabi kimselerden ise)

Avukata Sor!