Kambiyo senedi vasfına haiz bir belgede takip işlemi hangi yollarla yapılabilir?

  • Genel haciz yoluyla takip

  • Kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip

  • Genel iflas yoluyla takip (borçlu iflasa tabi kimselerden ise)

  • Kambiyo senetlerine mahsus iflas yoluyla takip (borçlu iflasa tabi kimselerden ise)

Avukata Sor!


Diğer Başlıklar

İlave haciz ile tamamlama haczi arasındaki fark nedir?

İlave haciz hacze iştirak safhasında ortaya çıkmaktadır. Tamamlama haczi paraların paylaştırılması

24-09-2019

Astsubaylıktan Subaylığa Nasıp

Emsal Karar 1Davacının, 59 ncu dönem Tank Subay Kursunu 15.07.2005 tarihinde

13-10-2019

Bireysel başvuru incelemesinde duruşma yapılması, tanık ve uzman dinlenmesi ve keşif yapılması mümkün müdür?

Başvurular dosya üzerinden incelenir. Ancak resen ya da başvurucu veya Adalet

28-11-2019