Hizmet Borçlanması

Emsal Karar 1

Davacının kurumunca kanun hükümleri gereği davacının hizmet borçlanmasını sağlayacak hazırlayıcı işlemlerden olan davacının maaşından gereken kesintiyi ve kurum karşılığı kesintinin yapılmasına ilişkin işlemi yerine getirmemesi nedeniyle, gecikme faizinin davacıya yükletilmesi hukuka aykırılıkla sakatlanmıştır.

Davacının hizmet borçlanması için tahakkuk eden keseneğin davacının aylığından dört yıl içinde kesilerek tahsil edilmesi gerektiği ancak gerek kişi borcunun ve gerekse kurum karşılığının davalı MSB.lığı tarafından takip edilerek yasal yükümlülükler sınırında gereken yasal kesintilerin ve ödemelerin yapılmadığı, böylece  davalı idare olarak MSB.lığının yukarıda belirtilen kanun hükümleri gereği davacının hizmet borçlanmasını sağlayacak hazırlayıcı işlemlerden olan davacının maaşından gereken kesintiyi ve kurum karşılığı kesintinin yapılmasına ilişkin işlemlerini yerine getirmemesi nedeniyle Kanunun amir hükmü gereği %30 gecikme faizi yürütülerek bulunan 1.071.000.000 TL.’nin davalı MSB.lığınca Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne ödenmemesi işleminin sebep unsuru yönünden hukuka aykırılıkla sakatlanmış olduğu sonucuna varılmıştır. 

(AYİM.3.D, 25.11.2004; E.2004/687, K.2004/1743) 

Emsal Karar 2

Teğmenliğe nasıp kararnamesinin geri alınmasına ilişkin işlemin AYİM’ ce iptal edilmesi karşısında, hiç statüden çıkmamış gibi değerlendirilmesi gereken davacının, teğmen aylığına müstahak olacağı 15.12.1997 tarihi esas alınarak, bu tarihteki teğmen aylığı üzerinden hizmet borçlanmasının hesaplanması gerekirken; bilfiil teğmen nasbe edildiği 4.12.1999 tarihinin esas alınması hukuka aykırıdır.

(AYİM.1.D.18.9.2001;E.2001/507,K.2001/927) 

 

Avukata Sor!


Diğer Başlıklar

Emeklilik Yardımına Esas Üyelik Süresi

Emsal Karar 1Davaci sivil memurun OYAK üyeliginin son bulmasi ve bu

13-10-2019

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması İşlemleri

Uzman erbaş olarak göreve başlayacak kişiler

25-12-2019

ŞEHİT SAYILMAMA

Emsal KararÖZETİ: Karakol komutanı olan davacıların oğullarının olay tarihinde görevi kapsamında

18-03-2021