KOMUTANLIK VE KARAGAH SUBAYLIĞI KURSUNA TEFRİK EDİLMEME

Emsal Karar

ÖZETİ: Sınıf okulu mezuniyet derecesi “iyi” olduğu halde “orta” olarak hesaplanan davacı subayın, netice sınav notonun yetersiz olduğu gerekçesiyle Komutanlık ve Karargah Subaylığı Kursunun yüz yüze eğitimine seçilmeme işlemi hukuka aykırılıkla sakatlanmıştır.

Davacı, 03 Ekim 2003 tarihinde kayda geçen dava dilekçesinde özetle; KOMKARSU öğreniminin uzaktan eğitimine kabul edilerek eğitimi müteakip yüz yüze eğitim için final sınavına katıldığını, 05 Eylül 2003 tarihinde açıklanan sınav sonucunda 69 aldığını öğrendiğini, sınav notu olarak kontrolörler arasında birinci olmasına rağmen nitelik notu hesabı sonucu ilk iki kişi arasına giremediğini, bunun bir yanlışlıktan kaynaklandığını düşündüğünü belirterek, KOMKARSU öğreniminin yüz yüze eğitimine seçilmeme işleminin iptalini talep ve dava etmiştir. Dava dosyasındaki bilgi ve belgelerin incelenmesinden; Hava Harp Okulu mezunu olan davacının, 19 Kasım 2002 tarihinde lV ncü Dönem Komutanlık Karargâh Kursu uzaktan eğitimine müracaat ettiği, isteğinin kabulü üzerine 10 Mart 2003 – 25 Temmuz 2003 tarihleri arasında icra edilen uzaktan eğitim bölümünün tamamlanmasını müteakip, 24 Temmuz 2003 tarihinde yüz yüze eğitim için kabul edilecek personelin belirlendiği final sınavına girdiği, 05 Eylül 2003 tarihinde açıklanan final sınavı sonucunda 68.295 puan alarak başarılı olduğu, ancak Hava Kontrol İhbar sınıfından sınava giren personel arasında sıralamada üçüncü olarak iki kişilik kontenjana giremediği için yüz yüze eğitimine seçilmediği anlaşılmıştır. Dava konusu olayda ihtilaf konusu işlem, davacının final sınavında sınıf içinde en yüksek notu almasına rağmen KOMKARSU’nun yüz yüze eğitim bölümüne seçilmemesidir. 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu bir bütün olarak ele alındığında askerlik hizmetinin yürütülmesi, kaynak ve yetiştirilme konusundan başlayarak (Md.11-20) sınıflandırma (21-25) ve meslek programları (Md.26-27) ve terfi esas şartlarının düzenlenmesine kadar kadro ve sınıf esası üzerine temellendirilmiş hükümler içermektedir. Hizmetin sağlıklı ve iyi seviyede yürütülmesi amacına yönelik olarak kadro ve sınıf kriterleri esas alınmakta olup, yürütülmesi gereken hizmet bu çerçeve içinde ele alınıp değerlendirilmektedir . Söz konusu eğitim plânlama ve çalışmaları Gnkur.Bşk.lığının 12 Aralık 2000 gün ve HRK:17000-679-00/Eğt.TSK.D.Eğt.Öğr.Ş.(4) 3244489 sayılı Komutanlık ve Karargâh Subaylığı öğrenimi konulu emir ile başlatılmış olup aşamalı olarak Harp Akademileri K.lığı, Kuvvet Komutanlıkları ve J.Genel Komutanlığı emirleri ile detaylandırılmıştır. Ayrıca bu konu ile ilgili olarak bir özel yönerge yayımlanmıştır. Komutanlık ve Karargâh Subaylığı öğrenimi (KOMKARSU) özel yönergesi (HAY:184-1)’nin, 4/d maddesi : “Öğrenimin; (1) uzaktan eğitim dönemine, seçim esaslarını sağlayan her subay tefrik edilebilir. (2) Yüz yüze eğitim dönem kontenjanları ise, Kara Harp Akademisi için 40-50 (K.K.K. lığı: 30-40, J.Gn.K.lığı: 8-10) Deniz ve Hava Harp Akademileri için 15-20 olarak belirlenmiştir. (3) Kontenjanlar, Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığının ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda tekrar değerlendirilebilecektir. “ hükmünü amir bulunmaktadır. Yine aynı Yönergenin, “ESASLAR” başlıklı 4 ncü maddesinin (g) bendinde ölçme ve değerlendirme esasları belirlenmiştir. Buna göre, 20 haftalık uzaktan eğitim sonunda yapılacak final sınavından 100 üzerinden en az 50 puan alanlar başarılı sayılır ve bu not sonuç değerlendirme notuna %75 oranında etki etmektedir. Diğer % 25’lik kısım ise nitelik notu değerlendirilmesinde elde edilen puandan oluşmaktadır. Buna göre nitelik notu : Sicil notu ortalaması : 60 puan Takdir ve ceza puanı : 15 puan Harp okulu/Fakülte bitiriş derecesi : 10 puan a) Orta derece ile bitirenler : 4 puan b) İyi derece ile bitirenler : 7 puan c) Pekiyi derece ile bitirenler : 10 puan 4. Sınıf okulu/İhtisas kursunu bitiriş derecesi : 10 puan a) Orta derece ile bitirenler : 4 puan b) İyi derece ile bitirenler : 7 puan c) Pekiyi derece ile bitirenler : 10 puan 5. Harp Akademileri Giriş Sınavındaki başarısı : 5 puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden hesaplanarak bunun % 25’i sınav notuna dahil olunmaktadır. Davacının nitelik notu hesaplanırken, maddi bir hata yapılarak sınıf okulu mezuniyet derecesi “iyi” olduğu halde “orta” derece ile mezun olmuş gibi kendisine “7” yerine “4” puan verilmiş, netice sınav notu 68.295 olarak belirlenmiştir. Oysa ki, kendisine “iyi” olan sınıf okulu mezuniyet derecesi dikkate alınarak “7” puan verildiğinde ise netice sınav notu 69.045 olmakta ve bu durumda davacı sınava giren Hava Kontrol İhbar sınıfı subaylar arasında ikinci sıraya yükselerek iki kişilik kontenjana girebilmektedir. Bu açıklamaların ışığı altında, davacının lV ncü dönem Komutanlık ve Karargâh Subaylığı Kursunun (KOMKARSU) yüz yüze eğitimine seçilmeme işleminin bir maddi hatadan kaynaklandığı, işlemin konu ve sebep unsurları yönünden hukuka aykırı olduğu sonuç ve kanaatine varılmıştır. Açıklanan nedenlerle; Davacı Hv.Kont.Bnb..............’ün lV ncü Dönem Komutanlık ve Karargâh Subaylığı öğreniminin yüz yüze eğitim safhasına seçilmeme işleminin İPTALİNE,(AYİM 2.D. 14.01.2004; E.2003/892, K.2004/19)

Avukata Sor!


Diğer Başlıklar

Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin sağlık işlemleri hangi mevzuata göre yürütülmektedir.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık

29-11-2019

Hizmet Borçlanması

Emsal Karar 1Davacının kurumunca kanun hükümleri gereği davacının hizmet borçlanmasını sağlayacak

13-10-2019

Harp Malullüğü Emsal Kararlar

Emsal Karar 1Hastaneye gitmek için bindiği kurye helikopterinin düşmesi sonucu vefat

13-10-2019