Kararlar alınırken aranan karar yeter sayısı nedir?

Bireysel başvuruda Anayasa Mahkemesinde Bölümler kararlarını salt çoğunlukla alırlar. Komisyonlarca başvurunun kabul edilebilirliği ya da edilemezliği kararları oybirliği ile alınır. Oybirliği sağlanamayan durumlarda karar vermek üzere başvuru, Bölüme havale edilir.

Avukata Sor!


Diğer Başlıklar

YEDEK SUBAY ÖĞRETMEN STATÜSÜNDEN ÇIKARMA

Emsal KararÖZETİ: Yedek subay öğretmen statüsünde iken salt istirahat kullandığı gerekçesiyle

18-03-2021

Nakdi Tazminat Emsal Kararlar

Emsal Karar 1BTR-60 araç şoförü olarak görevli davacının, yol kontrolü amacıyla

13-10-2019

Lojman Bakım Ve Onarım Giderleri

Emsal Karar 1Mutfak dolaplarının onarımının yapılması esnasında oluşan elektrik ve sıhhi

13-10-2019