Kararlar alınırken aranan karar yeter sayısı nedir?

Bireysel başvuruda Anayasa Mahkemesinde Bölümler kararlarını salt çoğunlukla alırlar. Komisyonlarca başvurunun kabul edilebilirliği ya da edilemezliği kararları oybirliği ile alınır. Oybirliği sağlanamayan durumlarda karar vermek üzere başvuru, Bölüme havale edilir.

Avukata Sor!


Diğer Başlıklar

Nakdi Tazminat Emsal Kararlar

Emsal Karar 1BTR-60 araç şoförü olarak görevli davacının, yol kontrolü amacıyla

13-10-2019

Astsubay Sözleşmesinin Feshi

Emsal Karar1602 sayılı Kanunun 52 maddesi kapsamında savunma ekinde gönderilen belgelerden,

28-11-2019

Atamada Garnizon Süresi

Emsal Karar 1Görev yaptığı birlik teşkilatında yapılan değişiklik nedeniyle kadro rütbesi

09-10-2019