Geçici iş göremezlik ödeneği nedir?

Sigortalının, iş kazası veya meslek hastalığına uğraması nedeniyle çalışamadığı günlerden dolayı alamadığı ücreti SGK yardım olarak ödemektedir. Ayakta tedavi olunuyorsa günlük kazancın üçte ikisi; yatarak tedavi oluyorsak günlük kazancın yarısı alınmaktadır.

 

Avukata Sor!