Başvurunun düşmesi nedir? Başvurunun düşme nedenleri nelerdir?

- Davadan açıkça feragat edilmesi

-Davanın takipsiz bırakıldığının anlaşılması.

-İhlalin ve sonuçlarının ortadan kalkmış olması.

-Saptanan herhangi bir başka gerekçeden ötürü, başvurunun incelenmesinin sürdürülmesini haklı kılan bir neden görülmemesi.

 

Avukata Sor!


Diğer Başlıklar

Sicilde Yetki Unsuru

Emsal Karar 1ÖZETİ : Yönetmeliğin 24’ncü maddesinde düzenlenen “katılma” usulünün, salt

03-12-2019

Cenaze Giderlerinin Ödenmesi

Emsal Karar 1ÖZETİ : Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli Devlet Memurlarına da

25-12-2019

Nakdi Tazminat Emsal Kararlar

Emsal Karar 1BTR-60 araç şoförü olarak görevli davacının, yol kontrolü amacıyla

13-10-2019