Kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takipte ödeme emrinde neler bulunur ve süreler nasıldır?

  • Takip talebinde bulunması gereken kayıtlar, borcun ve takip giderlerinin 10 gün içerisinde ödenmesine ilişkin kayıt olmalıdır. Takibin dayanağı olan senet kambiyo senedi niteliğini taşımıyorsa borçlunun 5 gün içerisinde icra mahkemesine şikayet etmesi gerekir. 

  • Borca 5 gün içerisinde dilekçe ileitiraz etme imkanımız vardır. Genel takip yolunda 7 gün içerisinde icra dairesine sözlü olarak da itiraz edilebilir.

  • İmzaya itiraz yine aynı şekilde 5 gün içerisinde dilekçe ile icra mahkemesine ayrıca ve açıkça belirtilerek yapılmalıdır.

  • Ödeme emrine itiraz edilmemekle takip kesinleşir. Ödeme itiraz edilmesinin bir önemi yoktur, takip yürümeye devam edecektir. Fakat icra mahkemesi yapılan itirazın ciddi olduğuna kanaat getirirse durum değişebilir. Ancak kural olarak ödeme emrine itiraz takibi durdurmamaktadır. Ödeme emrine itiraz satıştan başka hiçbir icra takip işlemini durdurmaz.

  • Borca itiraz üzerine icra mahkemesi itiraz sebeplerinin tahkiki için iki tarafı da 30 gün içerisinde duruşmaya çağırır.

Avukata Sor!


Diğer Başlıklar

Subay Astsubay Sözleşmesinin Yapılmaması

Emsal KararÖZETİ : Ders geçme notunun, ilgili mevzuata aykırı olarak 60

30-11-2019

Memuriyete İlk Atamada İkamet Mahallinden Görev Mahalline Kadar Ödenecek Harcırah

Emsal Karar 1Uzman erbaş statüsüne giren davacıya ikamet mahallinden atandığı görev

13-10-2019

Hizmet Tahsisli Konut

Emsal Karar 1Meskun yerlerden uzak sosyal ve ekonomik zorlukları bulunmayan, ulaşım

13-10-2019