Kadrosuzluk Nedeniyle Emeklilik

Emsal Karar 1

Ankara Devlet Konservatuarında 2 yıllık lisans öğrenimine 1970 yılında başlayan davacının Harp Okulunda aynı yıl 3 yıllık yüksek öğrenimine başlayan ve 1973 yılında mezun olan personelle birlikte işleme tabi tutularak 30.8.2003 tarihinde kadrosuzluktan emekli edilmeme işleminde hukuka aykırılık bulunmamaktadır. 
  (AYİM 3.D., 18.11.2004; E.2004/325, K.2004/1758) 

 

Avukata Sor!


Diğer Başlıklar

Aile Yardım Ödeneği

Emsal Karar 14376 sayılı Kanun’la yapılan değişiklik öncesi yürürlükte olan 926

13-10-2019

Sicilde Yetki Unsuru

Emsal Karar 1ÖZETİ : Yönetmeliğin 24’ncü maddesinde düzenlenen “katılma” usulünün, salt

03-12-2019