Askerlik Şubesi Konutları

Emsal Karar 1

Askerlik Şubesi personeli olması nedeniyle Askerlik Şubesi konutlarında öncelikle hak sahibi olan sivil memurun konut talep etmesi nedeniyle, Askeralma Genel Konular Devamlı Talimatı uyarınca şartlı olarak konut tahsis edilen davacının konuttan tahliye edilmesinde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Davacı Türk Silahlı Kuvvetleri Konut Yönergesinin Genel Esaslar Bölümünün 6 ncı maddesindeki yalnız bir kuvvete ait konut varsa o kuvvet personeli gibi konuttan yararlanılacağı hükmüne dayanarak, kendisinin de Askerlik Şubesi konutlarında hak sahibi olduğunu, sivil memur kontenjanının dolu olması nedeniyle konut talep eden sivil memur .. ..’ın hak sahibi olmadığını ileri sürmekte ise de, Askerlik Şubesi konutlarının hak sahiplerinin Türk Silahlı Kuvvetleri Konut Yönergesinin genel hükümleri dışında ayrıca özel olarak düzenlendiği, öncelikle bu özel düzenlemenin uygulanması gerektiğinden davacının iddialarına itibar edilmemiştir.  

Sonuç itibariyle Askerlik Şubesi personeli olması nedeniyle Askerlik Şubesi konutlarında öncelikle hak sahibi olan sivil memurun konut talep etmesi nedeniyle, Askeralma Genel Konular Devamlı Talimatı uyarınca şartlı olarak konut tahsis edilen davacının konuttan tahliye edilmesinde hukuka aykırılık bulunmamaktadır. 

(AYİM 3.D., 29.03.2007; E.2006/1142 K.2007/631)

Avukata Sor!


Diğer Başlıklar

Pilot karar usulü nedir?

Anayasa Mahkemesi bireysel başvurunun yapısal bir sorundan kaynaklandığını ve bu sorunun

28-11-2019

Hastalık ödeneğinin miktarı ne kadardır?

Yatarak tedavide yarısı, ayakta tedavide üçte ikisidir. Aynen iş kazası veya

15-09-2019

Tam Ve Daimi Maluliyet Yardımı

Emsal Karar 1Davacı hakkında düzenlenen Asker Hastanesi Sağlık Kurulu raporunda davacının

25-12-2019