Askerlik Şubesi Konutları

Emsal Karar 1

Askerlik Şubesi personeli olması nedeniyle Askerlik Şubesi konutlarında öncelikle hak sahibi olan sivil memurun konut talep etmesi nedeniyle, Askeralma Genel Konular Devamlı Talimatı uyarınca şartlı olarak konut tahsis edilen davacının konuttan tahliye edilmesinde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Davacı Türk Silahlı Kuvvetleri Konut Yönergesinin Genel Esaslar Bölümünün 6 ncı maddesindeki yalnız bir kuvvete ait konut varsa o kuvvet personeli gibi konuttan yararlanılacağı hükmüne dayanarak, kendisinin de Askerlik Şubesi konutlarında hak sahibi olduğunu, sivil memur kontenjanının dolu olması nedeniyle konut talep eden sivil memur .. ..’ın hak sahibi olmadığını ileri sürmekte ise de, Askerlik Şubesi konutlarının hak sahiplerinin Türk Silahlı Kuvvetleri Konut Yönergesinin genel hükümleri dışında ayrıca özel olarak düzenlendiği, öncelikle bu özel düzenlemenin uygulanması gerektiğinden davacının iddialarına itibar edilmemiştir.  

Sonuç itibariyle Askerlik Şubesi personeli olması nedeniyle Askerlik Şubesi konutlarında öncelikle hak sahibi olan sivil memurun konut talep etmesi nedeniyle, Askeralma Genel Konular Devamlı Talimatı uyarınca şartlı olarak konut tahsis edilen davacının konuttan tahliye edilmesinde hukuka aykırılık bulunmamaktadır. 

(AYİM 3.D., 29.03.2007; E.2006/1142 K.2007/631)

Avukata Sor!


Diğer Başlıklar

Cenaze Ödeneği kimlere verilir? Miktarı ne kadardır?

İş kazası ya da meslek hastalığı sonucu ölen kişilerin geride kalanlarına, Malullük,

15-09-2019

Uzun vadeli sigorta kolları nelerdir?

Uzun vadeli sigorta kolları: malullük,

15-09-2019

Satıştan Kaçınma

Satıcının satıştan kaçınması ile ilgili hükümler 6502 sayılı TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA

28-11-2019