Hastalık Sigortasından geçici iş göremezlik ödeneğine hak kazanabilmek İçin koşullar nelerdir?

  • Kişinin 4/1-a’lı olması ya da 5. maddede belirtilen kısmen sigortalı olanlardan hastalığa tabii bir sigortalı olmalı. 

  • Hastalığın anlaşıldığı tarihten önceki bir yıl içinde en az 90 gün hastalık sigortası primi bildirilmiş olmalıdır.

  • Hastalanmış olmalı. 

  • Bunun kurumca yetkilendirilen sağlık kuruluşlarınca verilecek sağlık raporuyla belgelenmiş olması gerekir. 

  • Bu hastalık nedeniye geçici iş göremezliğinin 2 günden fazla sürmesi lazımdır. (İlk 2 gün için geçici iş göremezlik ödeneği ödenmez.) 

Avukata Sor!