Hastalık Sigortasından geçici iş göremezlik ödeneğine hak kazanabilmek İçin koşullar nelerdir?

  • Kişinin 4/1-a’lı olması ya da 5. maddede belirtilen kısmen sigortalı olanlardan hastalığa tabii bir sigortalı olmalı. 

  • Hastalığın anlaşıldığı tarihten önceki bir yıl içinde en az 90 gün hastalık sigortası primi bildirilmiş olmalıdır.

  • Hastalanmış olmalı. 

  • Bunun kurumca yetkilendirilen sağlık kuruluşlarınca verilecek sağlık raporuyla belgelenmiş olması gerekir. 

  • Bu hastalık nedeniye geçici iş göremezliğinin 2 günden fazla sürmesi lazımdır. (İlk 2 gün için geçici iş göremezlik ödeneği ödenmez.) 

Avukata Sor!


Diğer Başlıklar

Atama İsteminin Kabul Edilmemesi Durumları

Emsal Karar 1 Davacının garnizon

06-12-2019

Mazeret nedeniyle bireysel başvuru süresini uzatılabilir mi?

Başvurucu mücbir sebep veya ağır hastalık gibi haklı bir mazereti nedeniyle

28-11-2019

Sicilde Tebliğ Yokluğu ve Süre İlişkisi

Emsal Karar 1ÖZETİ: Sicil işlemlerinde ilgililere yazılı bildirim yapılmadığından dava açma

03-12-2019