İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler

Diğer Başlıklar

Mirasçılıktan çıkarma ne zaman söz konusu olur?

Mirasçı, mirasbırakana veya yakınlarından birine karşı ağır bir suç işlemişse, Mirasçı, mirasbırakana

25-09-2019

Silahlı Kuvvetlerde Kalması Uygun Değildir Şeklinde Düzenlenen Sicil

Emsal KararÖZETİ:Davacı subayın son rütbesinde herhangi bir disiplin cezasının bulunmayışı, adli

25-12-2019

Evlenme ödeneği kimlere verilir? Miktarı ne kadardır?

Uygulamada çeyiz parası da denilmektedir. Evlenme ödeneği yalnızca kız çocuklarına verilir.

15-09-2019