İDARE TARAFINDAN ÖDENEN SÖZLEŞMELİ ER İKRAMİYESİNİN (TAZMİNATININ) GERİ İSTENMESİ

İDARE TARAFINDAN ÖDENEN SÖZLEŞMELİ ER  İKRAMİYESİNİN  (TAZMİNATININ) GERİ İSTENMESİ

İDARE TARAFINDAN ÖDENEN SÖZLEŞMELİ ER  İKRAMİYESİNİN  (TAZMİNATININ) GERİ İSTENMESİ 

MSB tarafından bir süre önce yayımlanan emirde;  Sözleşmeli er olarak Milli Savunma Bakanlığı  birliklerinde görev yapmakta iken sözleşme sûreleri içerisinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca açılan sınavlarda başarılı olan ve statü değiştirerek uzman erbaş olarak istihdam edilen personele ikramiye ödemesi yapılıp yapılmaması hususu ile ilgili olarak  tazminat taleplerinin karşılanmayacağı belirtilmiştir.

Ayrıca yakın tarihli yayımlanan emirde ise tazminat ödenmesi konusuna ilişkin olarak; Kuvvet Komutanlıklarında sözleşmeli erbaş/er olarak görevliyken Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca açılan sınavlarda başarılı olarak statü değiştiren ve uzman erbaş olarak istihdam personele 2019 yılından itibaren  ödenmiş olan tazminatların  ilgili mevzuat kapsamında kamu zararı değerlendirilerek yasal faizini ile geri alınması gerektiği belirtilmiştir.

Emrin yayımlanmasını müteakiben tazminat alan personele yönelik işlemler başlatılmıştır. Bu süreçte  tazminat ödemesi yapılan personelden ödenenin tazminat tutarlarının yasal faiziyle birlikte ödenmesi istenecektir.

Tarafımıza bu konuyla ilgili  birçok soru gelmesinden dolayı hukuki bir değerlendirme yapma ihtiyacı hasıl olmuştur.  Konuya yönelik hukuki değerlendirmemize aşağıda yer verilmiştir.

Öncelikle şu hususu belirtmek gerekir ki, mahkeme kararıyla tazminat alan personelden bu tazminatın geri istenmesi hukuken mümkün değildir. Çünkü ikramiye ödenmeme işleminin hukuka aykırı olduğuna dair kesin hüküm bulunmaktadır. Bu durumda bulunan  personel ile ilgili herhangi bir geri ödeme talebinde bulunulmayacağı kanaatindeyiz.

Bahse konu emirden sonra  yaşanacak uyuşmazlıklar,  genellikle dava açılmaksızın  idare tarafından doğrudan  yapılan tazminat ödemelerinde  görülecektir. Ancak, bu durumdaki personelden de ödenen tazminatların geri istenmesi işleminin,  hukuka aykırı olacağı kanaatindeyiz. Şöyle ki;

İstinaf aşamasında kesinleşen birçok emsal  mahkeme kararında, Milli Savunma Bakanlığından Jandarma Genel Komutanlığına veya Sahil Güvenlik Komutanlığına geçen personele sözleşmeli er  ikramiyesinin ödenmesi gerektiği belirtilmiş ve aksi yöndeki işlemler  iptal edilmiştir.

Bu doğrultuda, Mahkeme kararı olmadan yapılan tazminat ödemelerinin,  mevzuatta öngörülmediği halde ödeme yapılması ve kamu zararı oluşması  gerekçeleriyle  personelden geri istenmesi hukuka aykırı olacaktır.  Jandarma Genel Komutanlığına veya Sahil Güvenlik Komutanlığına geçen personele tazminat ödenmesi gerektiği hususu, yukarıdaki paragrafta da belirtildiği üzere, müteaddit defalar mahkeme kararlarında vurgulanmıştır Ayrıca yine birçok emsal mahkeme kararında idare tarafından yapılan ödemelerin ancak dava açma süresi içerisinde istenebileceği belirtilmiştir.  

Bu şekilde tazminat ödemesi kendisinden geri istenen kişilerin, mutlaka dava açma süresi içerisinde dava açmaları gerekmektedir. Bu süreçte uzman bir avukattan hukuki yardım almalarını da tavsiye ederiz.

 

Avukata Sor!


Kategoriler

Diğer Başlıklar

Türkiye Liseliler Birliği İçerisinde Faaliyet Gösterdiği Şeklinde Bilgi Notu Gerekçesiyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Uzman Erbaş Hakkında Emsal Karar

Türkiye Liseliler Birliği İçerisinde Faaliyet Gösterdiği Şeklinde Bilgi Notu Gerekçesiyle Güvenlik

07-04-2020

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ ÇALIŞMA İZNİ VERİLMEMESİ İŞLEMİ HAKKINDA EMSAL KARAR

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ ÇALIŞMA İZNİ VERİLMEMESİ İŞLEMİ HAKKINDA EMSAL KARARÖzel güvenlik

09-02-2021

SAHİL GÜVENLİK VE JANDARMA PERSONELİNİN 375 SAYILI KHK KAPSAMINDA KAMU GÖREVİNDEN ÇIKARILMASI

SAHİL GÜVENLİK VE JANDARMA PERSONELİNİN 375 SAYILI KHK KAPSAMINDA KAMU GÖREVİNDEN

12-05-2020