Hizmet Tahsisli Konut

Emsal Karar 1

Meskun yerlerden uzak sosyal ve ekonomik zorlukları bulunmayan, ulaşım ve iskan imkanları kısıtlı yerde olmayan ve Jandarma Karakoluna ait lojmanın hizmet tahsisli kabul edilerek kira bedeli kesilmemesi mümkün değildir. 

(AYİM 3.D., 18.03.2004; E.2004/214, K.2004/367) 

Avukata Sor!


Diğer Başlıklar

Devlet Memurluğundan Çıkarılma

Emsal KararÖZETİ: Davalı idarece memuriyetten çıkarılma sebebi yapılan olumsuz sicilin mevzuata

18-03-2021

Tanıma ve Tenfiz Nedir? Şartları nelerdir?

Bir mahkeme kararı ancak verildiği ülke sınırları içinde geçerlidir. Yani o

28-11-2019

Atamada Sağlık Durumu

Emsal Karar 1Atamaya esas sağlık kurulu raporunda, davacının eşinin romatoloji uzmanı

06-12-2019