"Hizmet İçinde Devlet Memurunun İtibar ve Güven Duygusunu Sarsacak Nitelikte Davranışlarda Bulunmak" Disiplinsizliği İle İlgili Emsal Karar

"Hizmet İçinde Devlet Memurunun İtibar ve Güven Duygusunu Sarsacak Nitelikte Davranışlarda Bulunmak" Disiplinsizliği İle İlgili Emsal  Karar

Müvekkil hakkında tesis edilen  "hizmet içinde devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak" fiilinin işlediğinden bahisle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/C-ı maddesi uyarınca 1/30 oranında aylıktan kesme cezasıyla tecziye edilmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davada, 657 sayılı Yasa'nın 127'inci maddesinin 1'inci fıkrasının "a" bendinde öngörülen soruşturmaya başlama zamanaşımı geçtikten sonra başlanılan soruşturma çerçevesinde davacının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125'inci maddesinin (c) fıkrasının (ı) bendi uyarınca 1/30 oranında Aylıktan Kesme cezası ile cezalandırılmasına dair dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle iptaline karar verilmiştir. Bahse konu mahkeme kararını aşağıdaki bölümden inceleyebilirsiniz.

Avukata Sor!


Kategoriler

Diğer Başlıklar