Kara Harp Okuluna Alınmama

Emsal Karar 1

Davacının askeri okula girerken ÖSU’dan ayrılması halinde Kara Harp Okulu’na gideceği haklı beklentisi içinde olduğu, sonuç olarak kendi isteğiyle Hava Harp Okulundan ayrıldıktan sonra Kara Harp Okuluna kabul edilmeyen davacı hakkında idarece tesis edilen işlemin hukuka aykırı olduğu görülerek, işlemin iptaline karar verilmesi gerekir. 

Harp Okullarına giriş tarihinden, intibak eğitimi başlangıcından itibaren birinci eğitim öğretim yılı sonuna kadar olan sürede Devletçe yapılan masrafları ve kanuni faizlerini ödemeleri kaydıyla başka bir şart aranmaksızın 18 yaşını tamamlayan öğrencilerin kendi müracaatları ile tamamlamayan öğrencilerin ise velilerinin muvafakati ile okuldan çıkmalarının mümkün olduğu, her ne kadar kuvvetler arasında protokol düzenleme yetkisi bulunsa bile, 4 yıl önce askeri öğrencilikten ayrılmayı düşünmemesi ve  talep etmesi durumunda KHO.K.lığına öğrenci olarak kabul edileceğini bilen ve ayrıca Maltepe Askeri Lisesi’nden mezun olurken Okul Komutanlığınca istediği takdirde Kara Harp Okuluna katılabileceğine dair yazı gönderilen davacı hakkında 30 Mayıs 2006 tarihli protokol değişikliğinin haklı beklenti gereği uygulanamayacağı, bu değişikliğin ancak bu tarihten sonra askeri liseye girmiş öğrencilere uygulanabileceği, dava dosyası ve davacının okul şahsi dosya incelendiğinde, 21.06.1988 doğumlu olan ve 21.06.2006 tarihinde 18 yaşını tamamlayarak reşit hale gelen davacıya ÖSU kampına katılmadan önce kampla ilgi bilgilerin, bu arada öğrenci seçme uçuşunda elendiği takdirde askeri öğrencilikten ayrılmayı düşünmüyorsa Kara Harp Okulu’na intibak kampına katılması gerektiğinin tebliğ edildiği, davacının da dosyasında mevcut 15.07.2006 ve 14.08.2006 tarihli dilekçelerinde öğrenci seçme uçuşundan kendi isteği ile ayrıldığı ve 18.08.2006 tarihinde de  Kara Harp Okulu’na katılmak üzere dilekçe verdiği, bu talebinin Kara Harp Okul Komutanlığı’nın 01.09.2006 tarihli yazısı ile yoruma açık kalacak şekilde cevaplandırıldığı, davacının iradesinin askeri öğrencilikten ayrılma yönünde olmadığı, Kara Harp Okulu’na katılma yönünde olduğu, 30.05.2006  tarihli protokolün davacı hakkında uygulanmasına imkan bulunmadığı, davacının askeri okula girerken ÖSU’dan ayrılması halinde Kara Harp Okulu’na gideceği haklı beklentisi içinde olduğu, sonuç olarak kendi isteğiyle Hava Harp Okulundan ayrıldıktan sonra Kara Harp Okuluna kabul edilmeyen davacı hakkında idarece tesis edilen işlemin hukuka aykırı olduğu görülerek, işlemin iptaline karar verilmesi gerektiği sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır. 

(AYİM.2.D., 21.11.2007; E. 2006/1242, K. 2007/996) 

Avukata Sor!


Diğer Başlıklar

Kamu Konutlarının Denetimi

Emsal Karar 1Kamu konutları ve konutlar bölgesi yönetim kurullarının faaliyetlerini yürütürken

13-10-2019

Bireysel başvuru hakkı kötüye kullanıldığında yaptırım var mıdır?

Başvurucunun istismar edici, yanıltıcı ve benzeri nitelikteki davranışlarıyla bireysel başvuru hakkını

28-11-2019