Emeklilikte Yaş Sınırı

Emsal Karar 1 

5434 sayılı Kanunun Geçici 205nci maddesi hükmüne göre 43 yaş sınırına tabi olan davacı astsubayın, fiili hizmet süreleri de dikkate alınarak emeklilik başvurusunun kabulü gerekirken, aksi yönde tesis edilen işlem hukuka aykırıdır. 

Dosyanın incelenmesinde, 30.08.1980 tarihinde astsubay çavuş nasbedilen ve 26.04.1962 doğumlu olan davacının 4447 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 08.09.1999 tarihinde 25 fiili hizmet yılını doldurmadığı, 24 yıldan biraz fazla hizmetinin bulunduğu, bu nedenle 4447 sayılı Kanunun 26 ncı maddesiyle 5434 sayılı Kanuna eklenen Geçici 205 nci madde hükümleri uyarınca 43 yaş sınırına tabi olduğu, davacının 18.02.2002 tarihinde verdiği dilekçe ile emeklilik isteminde bulunduğu, 29 Nisan 2002 tarihli işlem ile isteminin reddedildiği, 12 Haziran 2002 tarihinde işlemini iptali için dava açtığı anlaşılmıştır. 

Buna göre davacı Geçici 205 nci maddenin 1 nci fıkrası (a) bendinde belirtilen 43 yaş sınırına tabi olacaktır. Aynı maddenin son fıkrası hükmü gereğince davacının fiili hizmet süresi zammı olan yaklaşık 5 yıl 6 aylık süre, 43 yaş haddinden indirildiğinde davacı 37 yaşında ve yaklaşık olarak Nisan 2000 tarihinde emekliliğe hak kazanmış olmaktadır. Davacı emekli olmak için   başvuruda   bulunduğu  18  Şubat 2002  tarihinde emeklilik hakkını kazanmış olduğundan başvurusunun reddedilerek emekli edilmemesi işlemi sebep unsuru itibariyle hukuka aykırılıkla sakatlanmıştır. 

(AYİM 1.D., 06.11.2002, E.2002/1173, K.2002/1455) 

Avukata Sor!


Diğer Başlıklar

Sicile Yazılan Menfi Olumsuz Kanaatler

Emsal Karar 1ÖZETİ: Subay sicil belgesinin 43 ncü maddesinin b bendine

25-12-2019

Aile Götürülemeyecek Garnizonlara Atama Halinde Konutta Oturma

Emsal Karar 1Aile götürülmeyecek garnizondan birine Tunceli As.Şb.Bşk.lığına atanmış olmasına rağmen

13-10-2019

Bireysel başvuru işleminde herhangi bir ödeme ya da harc ücreti var mıdır?

Bireysel başvurular harca tabidir ve ödeme

28-11-2019